Біобібліографічний покажчик «Феодосій Стеблій»

Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Представлено біобібліографічний покажчик, присвячений українському вченому, історику, заслуженому працівникові культури України, члену Наукового товариства імені Шевченка, завідувачу відділу нової історії України Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України Феодосію Івановичу Стеблію. Дане видання є продовженням покажчика «Феодосій Іванович Стеблій» (Львів, 1995) і розкриває науковий доробок вченого за період з 1994 по 2009 рік. The article presents biobibliographical guide dedicated to the Ukrainian scientist, historian, Honored Worker of Culture of Ukraine, member of the Shevchenko Scientific Society, head of the new history department of the National Academy of Sciences of Ukraine Feodosij Ivanovych Steblij. This publication is a continuation of the guide "Feodosij Steblij" (Lviv, 1995) and reveals the scholar's scientific heritage for the period from 1994 to 2009 year.
Description
Keywords
Ф. І. Стеблій, історія, історична наука, біобібліографічний покажчик, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, F. I. Steblij, history, historical science, biobibliographical guide, the National Academy of Sciences of Ukraine
Citation
Галевич О. К. Біобібліографічний покажчик «Феодосій Стеблій» / Оксана Костянтинівна Галевич // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 491-496. - Бібліографія: 8 назв.