Інноваційні моделі бізнесу

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Одним з найістотніших чинників ефективної конкуренції підприємства є його здатність і результативність упровадження інновацій. Це також важливо для будівництва і результативності бізнес-моделей. У статті увага сконцентрована на тих аспектах інновацій, які пов’язані з формуванням стратегії і моделі бізнесу. Здійснено спробу визначити роль інновацій у розробленні стратегії енергетичних підприємств, зумовленої істотними змінами принципів і механізмів функціонування енергетичного ринку та новою енергетичною політикою ЄС. Все ширше впровадження принципів конкуренції, а також пошук нового попиту зумовлює необхідність стратегічної реорієнтації підприємств, необхідними стануть моделі бізнесу і методи формування стратегії, які ґрунтуються на інноваціях. One of the most important factors of effective competing of a company is its widely understood ability and effectiveness of introducing innovations. It is also important for constructing business models and their effectiveness. The paper focuses on these aspects of innovations which are related with shaping strategy and business model. An attempt has been made to define role of innovation in creating strategy of power companies determined by significant changes of rules and mechanisms of power market functioning as well as by new power policy of the EU. Wider implementation of competition principles and searching for new demand necessitates strategic reorientation of companies; business models and methods of constructing strategies based on innovations shall be used to the greater degree.

Description

Keywords

моделі бізнесу, стратегія, інновації, конкуренція, енергетична політика, business models, strategy, innovations, competition, power policy

Citation

Бжуска, Я. Інноваційні моделі бізнесу / Я. Бжуска // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 29–35. – Бібліографія: 5 назв.