Інформаційно-аналітична система “SCIENCE LP” для супроводу наукової діяльності Львівської політехніки

Date

2017-11-21

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka

Abstract

В роботі розглянуто інформаційно-аналітичну систему “ScienceLP” для супроводу наукової діяльності в Національному університеті “Львівська Політехніка”. Наведено архітектуру системи, її основні функціональні можливості, а також технології реалізації системи.
In the paper the “ScienceLP” information-analytical system for the support of scientific research at the National University “Lviv Polytechnic” is considered. The architecture of the system, its major functions and system implementation technology are presented.

Description

Keywords

інформатизація, інформаційно-аналітична система, цифровий університет, система звітності, web-технології, informatization, information-analytical system, a digital university, reporting system, web-technology

Citation

Тушницький Р. Інформаційно-аналітична система “SCIENCE LP” для супроводу наукової діяльності Львівської політехніки / Руслан Тушницький, Богдан Квятковський // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 12–19.