Особливості побудови моделі розподілу швидкостей сейсмічних хвиль у центральній частині Дніпровсько-Донецької западини

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наводиться методика та результати побудови інтегральної швидкісної моделі у центральній частині Дніпровсько-Донецької западини. Запропоновано алгоритм обробки та інтерпретації результатів вертикального сейсмічного профілювання для отримання кривих середніх, інтервальних та пластових швидкостей. На основі цих даних побудовано інтегральну швидкісну модель для найбільш перспективної ділянки Дніпровсько-Донецької западини. Отримані результати можуть бути використані при побудові об’ємних глибинних моделей родовищ вуглеводнів, для уточнення швидкісних залежностей на вже існуючих моделях. Приводится методика и результаты построения интегральной модели распространения скоростей сейсмических волн в центральной части Днепровско-Донецкой впадины. Предложено алгоритм обработки и интерпретации результатов вертикального сейсмического профилирования для построения кривых средних, вертикальных и пластовых скоростей. На основе этих данных построено интегральную модель распространения скоростей для наиболее перспективной части Днепровско-Донецкой впадины. Полученные результаты могут быть использованы при построении объемных глубинных моделей месторождений нефти и газа, для уточнения скоростных зависимостей в уже существующих моделях. In the paper, a method and results of integral modelling of velocity distribution of seismic waves are presented. A method for processing and interpretation of vertical seismic profiling data to estimate average, vertical and layer velocities is suggested. Based on these data, an integral model of velocity distribution for a most promising part of Dnieper-Donets basin was built. Results of the work can be used to build 3D depth models of oil and gas deposits, to refine time-depth relationships in the existing models.

Description

Keywords

швидкісна модель, Дніпровсько-Донецька западина, глибинна модель, вертикальне сейсмічне профілювання, скоростная модель, Днепровско-Донецкая впадина, глубинная модель, вертикальное сейсмическое профилирование, velocity model, Dnieper-Donets Basin, depth model, vertical seismic profiling

Citation

Устенко Є. В. Особливості побудови моделі розподілу швидкостей сейсмічних хвиль у центральній частині Дніпровсько-Донецької западини / Є. В. Устенко, В. Д. Петруняк // Геодинаміка. – 2013. – № 2 (15) : Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : V Міжнародна наукова конференція до 95-річчя Національної академії наук України, 1–4 жовтня 2013 року, Львів. – С. 350–352. – Бібліографія: с. 352.