Уточнення взаємного розташування повторних землетрусів у Закарпатті за даними однієї сейсмічної станції

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет “Львівська політехніка”

Abstract

За допомогою алгоритму, створеного на основі припущення про те, що ступінь взаємної кореляції між записами повторних подій на одній і тій самій станції зменшується експоненціально із збільшенням відстані між їхніми джерелами, було визначено взаємне розташування вогнищ двох груп повторних землетрусів мукачівської серії 2005–2006 рр., які у кожній із цих груп утворили майже плоску поверхню. У результаті застосування алгоритму до сукупного набору коефіцієнтів кореляції цих груп виявилося, що їхні вогнища теж належать до єдиної площини, а взаємне розташування вогнищ дуже схоже на визначене раніше в [Gnyp, 2010] із використанням уточнених відносних вступів фаз і станційних поправок. С использованием алгоритма, созданного на основе предположения о том, что степень взаимной корреляции между записями повторных событий на одной и той же станции уменьшается экспоненциально с увеличением расстояния между их очагами, определено взаимное расположение очагов двух групп повторных землетрясений мукачевской серии 2005–2006 гг., которые в каждой из групп образовали почти плоскую поверхность. В результате применения алгоритма к совокупному набору коэффициентов корреляции этих групп оказалось, что их очаги тоже принадлежат к единой плоскости, а взаимное расположение их очагов очень похоже на определенное ранее в [Gnyp, 2010] с применением уточненных относительных вступлений фаз и станционных поправок. Relative locations of the two groups of 2005–2006 Mukacheve series of recurrent earthquakes were determined using an algorithm designed based on an assumption that a grade of cross-correlation between the records of recurrent events at the same station decays exponentially with separation between their sources, the locations turning out to arrange into almost a flat surface in each of the groups. After application of the algorithm to a combined set of cross-correlation coefficients of the two groups their sources just the same appeared to belong to the same plane, their relative locations very similar to ones determined in [Gnyp, 2010] with application of differential travel times and source specific station terms.

Description

Keywords

повторні землетруси, коефіцієнт кореляції, відносний вступ, релокація, механізм вогнища, повторные землетрясения, коэффициент корреляции, оносительное вступление, релокация, механизм очага, recurrent earthquakes, cross-correlation coefficient, differential travel time, relocation, source mechanism

Citation

Гнип А. Р. Уточнення взаємного розташування повторних землетрусів у Закарпатті за даними однієї сейсмічної станції / А. Р. Гнип // Геодинаміка.– 2011. – № 2 (11). – С. 69–71. – Бібліографія: с. 71.