Підвищення ефективності локаційних систем охоронної сигналізації

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто можливість покращення ефективності локаційних систем охоронної сигналізації на підставі запропонованої методики опрацювання імпульсних ехо-сигналів рухомих об’єктів у часо-частотній області. Отримано математичні моделі для виявлення рухомого об’єкта у певній ділянці простору із одночасним контролем віддалі до нього. Розроблено комп’ютерну модель відповідного вейвлет-перетворювача для опрацювання ехо-сигналів систем охорони. The possibility of improving the efficiency of the location guard signaling systems on the basis of the proposed processing technique pulse echo signals of moving objects in timefrequency domain is considered. Mathematical model for moving object detection in the defined area of space while ensuring distance control to it are presented. A computer model of the corresponding wavelet converter for processing the echo-guard systems is developed.

Description

Keywords

імпульсний ехо-сигнал, часо-частотна область, вейвлет-перетворення, система охоронної сигналізації, вейвлет-перетворювач, pulse echo signal, time-frequency domain, wavelet transform, wavelet converter, echo-guard system

Citation

Тишик І. Я. Підвищення ефективності локаційних систем охоронної сигналізації / І. Я. Тишик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Автоматика, вимірювання та керування : збірник наукових праць. – 2015. – № 821. – С. 79–83. – Бібліографія: 13 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By