Розробка проблеми індивідуації та її методів в аналітичній психології К. Юнґа

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто особливості індивідуаційного процесу, в якому бере участь людина впродовж свого життя, виявляючи та стверджуючи творчі потенції. Виокремлено основні стадії індивідуації та методи, які використовуються під час дослідження та вивчення кожного окремого випадку індивідуації. Проаналізовано наслідки реалізації людської особи та її інтеграцію в міжлюдські стосунки, формування нових етичних засад, які створюють умови для нового рівня адаптації свідомості людини до вирішення життєвих труднощів. The author examines features of individuation which is main process of whole human life. The individuation opens creative potential and shows its powerful influence on activity. There are showed main stages of individuation and methods which are used by analytical psychologists. Also the author analyses the results of realization of creative human nature and its integration in cooperation with people which is built on new type of ethical principles. These principles are called to help a person to defeat problems in its spiritual life.

Description

Keywords

індивідуація, сновидіння, несвідоме, Еґо, Персона, Самість, Аніма, Анімус, individuation, dream, unconscious, Ego, Person, Self, Anima, Animus

Citation

Колесник І. Розробка проблеми індивідуації та її методів в аналітичній психології К. Юнґа / Ігор Колесник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 636 : Філософські науки. – С. 72–77. – Бібліографія: 10 назв.