Ідентифікація плоскої структури з неперервним профілем діелектричної проникності за кутовою залежністю її коефіцієнта відбиття

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто проблему розв’язання зворотної задачі дифракції плоских електромагнітних хвиль для випадку їх похилого падіння на плоску структуру з змінною діелектричною проникністю. Вихідними даними для зворотної задачі є кутова залежність коефіцієнта відбиття. Розв’язання поставленої задачі полягає у приведенні рівнянь електромагнітного поля до рівняння Шредінгера окремо для горизонтальної та вертикальної поляризації падаючої плоскої хвилі. Визначення невідомої функції діелектричного профілю здійснено на основі процедури розв’язання зворотної задачі дифракції для системи диференціальних рівнянь типу Захарова-Шабата, яка безпосередньо пов’язана з рівнянням Шредінгера. The solution of the inverse scattering problem (ISP) for oblique incidence of the electromagnetic plane wave on a dielectric layered structure is presented in the paper. The investigation covers a case, where angular dependence of the reflection coefficient is used as initial data. Solution of this problem involves reducing the electromagnetic field equations to a Schrödinger's one in both cases: the perpendicular and parallel polarized incidence. The determination of unknown permittivity profile is performed by implementation of the Zakharov-Shabat’s inverse scattering procedure to the Schrödinger's equation inversion.

Description

Keywords

Citation

Синявський А. Т. Ідентифікація плоскої структури з неперервним профілем діелектричної проникності за кутовою залежністю її коефіцієнта відбиття / A. Т. Синявський, Ю. Модельський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 557 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 127–134. – Бібліографія: 10 назв.