Geodynamics of formation of the transition zone between the Dnieper–Donets basin and the Donbas foldbelt. Tectonic style of inversion deformations

dc.citation.epage65
dc.citation.issue2 (29)
dc.citation.journalTitleГеодинаміка
dc.citation.spage51
dc.contributor.affiliationУкраїнський науково-дослідний інститут природних газів
dc.contributor.affiliationХарківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
dc.contributor.affiliationUkrainian Research Institute of Natural Gases
dc.contributor.affiliationV. N. Karazin Kharkiv National University
dc.contributor.authorБартащук, О. В.
dc.contributor.authorСуярко, В. Г.
dc.contributor.authorBartashchuk, A. V.
dc.contributor.authorSuyarko, V. G.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-06-20T08:16:16Z
dc.date.available2023-06-20T08:16:16Z
dc.date.created2020-02-25
dc.date.issued2020-02-25
dc.description.abstractМета. На підставі новітніх матеріалів геологічного картування дислокаційних поверхів осадового чохла Західно-Донецького грабена досліджено структурні прояви тектонічної інверсії рифтогенної структури у зоні її зчленування із Донецькою складчастою спорудою. Методика. З використанням структурно-кінематичного аналізу рисунків тектонітів різновікових структурних поверхів осадової товщі, з урахуванням інструментальних визначень напрямків тектонічних рухів за ними, вивчено тектонічний стиль та системну організацію колізійних деформацій Дніпровсько-Донецької западини. Результати. Показано, що складчасті деформації в трьох структурних поверхах, виділених у чохлі грабена – Герцинському, Ларамійському та Аттичному, контролювалися підкидо-насувними решітками і з істотною амплітудою горизонтальних рухів геомас у північних, північно-західних і південно-східних румбах. Тектонічний стиль інверсійних деформацій території перехідної зони визначається динамічно спряженими решітками тектонітів пізньогерцинського та альпійського (ларамійської та аттичної фаз) етапів тектогенезу, які контролюють ешелоновані покривно-насувні дислокації та кулісно зчленовану підкидоскладчастість у межах Західно-Донецького грабена. Наукова новизна. Вперше встановлено, що сукупність пластин та лусок тектонічних покривів та лінійна підкидо-складчастість разом із решітками тектонітів, які контролюють їх, утворюють на території грабена і перехідної зони систему тектонічного насування неодноразово дислокованих осадових геомас з південного сходу – від Донецької складчастої споруди, на північний захід – на слабкодислокований синеклізний автохтон западини. Головним структурним елементом покривно-складчастої системи визначено сегмент тектонічного вклинювання осадових геомас, ідентифікований за клиноформним структурним рисунком тектонітів. Північно-східний фланг сегмента сформований підкидо-складчастими зонами відкритих палеозойських структур – Торсько-Дробишевської, Північно-Донецької, Матросько-Тошківської, південно-західний – ешелонами лускатих тектонічних покривів насування. Вісь сегмента утворюють кулісні зчленовані ПетрівськоНовотроїцька, Велікокомишуваська, Дружківсько-Костянтинівська та Головна лінійні підкидо-антикліналі. Практична значущість. Аналіз системної організації інверсійних деформацій свідчить про руйнування рифтогенної структури в межах перехідної зони між Дніпровсько-Донецькою западиною та Донецькою складчастою спорудою. Структурним результатом тектонічної інверсії у південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини вважається формування Західно-Донецької покривно-складчастої тектонічної області. За стилем та інтенсивністю деформацій в її північній частині виділено Лугансько-Комишуваський район кулісної підкидо-складчастості, на півдні – Кальміус-Торецький район лускатих покривів насування. Це є підставою для коригування схеми регіонального тектонічного районування та основою для моделювання геодинаміки формування перехідної зони
dc.description.abstractAim of the work is to conduct tectonophysical identification of the totality of the deformation structures of the collisional evolutionary stage, which determine the tectonic style of the Transition Zone between Dnieper-Donets Basin and the Donbas Foldbelt. Methods. For the research, we used the author's technique for reconstructing the fields of tectonic deformations and tectonophysical analysis of geostructures. The analytical base of the research was made up of new materials of geological mapping of the territory of the transition zone between the Basin and the Foldbelt. Results. Inversion deformations of the Dnieper-Donets Paleorift were controlled by lattices of tectonites of regionally stable submeridional directions of movements. The analysis of structural patterns of tectonites indicates the riftogenic faults of the basement in the sedimentary cover of the transition zone. They form echeloned stages of plumage, composed of thrusts with a significant component of horizontal displacement. The tectonic style of the Transition Zone is determined by the pushing on the low dislocation autochthon of the Basin which is repeatedly deformed, crumpled into the folds of sedimentary geomas from the Foldbelt. The allochthon structural and tectonic framework consists of thrusts, coulisse-jointed structural ensembles of thrusts, folded covers of transverse extrusion of geomas from axial to side zones, and folded covers of longitudinal thrust towards the depression. All together it forms the Western Donets Cover-folded Region, the main structural element of which is the Segment of the Tectonic Wedging of geomass. The north-eastern flank of the Segment is formed by such linear anticlinal zones, as Torsky-Drobishivska, North-Donets, Matrossko-Toshkovska. The south-western flank is composed of- Petrovsko-Novotroitska zone. The structural apex of the Segment is a tectonic junction at the ends of dynamically conjugated thrusts in the area of the joint of the salt-dome shafts of the axial part of the Basin. Scientific novelty. The tectonic inversion is responsible for the formation of three folded structural floors, including the Herzinian, Laramian and Attic floor. According to the dynamically coupled lattice, a cover-folding system of tectonic thrusting was formed in them. It was first established as a Segment of Tectonic Wedging of geomas by the Donbas Foldbelt. On the basis of this, within the Transtition Zone, a WesternDonetsk cover-folded Region was separated, covering two tectonic areas in intensity and style of deformation of the sedimentary cover – Kalmius-Toretsky area of scaly covering in the southwestern part, which is limited to the South Donbass Melange Zone in the south, and the Lugansk-Kamyshuvakhsky area of the coulisse-jointed uplift-folding on the northeastern part, which from the north is limited by the low-folded Mesozoic-Cenozoic cover. They are separated by the Central Zone of Strike-slip control along the axial folded zone of large stage-jointed uplift-folds, which include Great-Kamyshuvakhska, Novotroitska, Druzhkovsko-Konstantinovska and Main anticlines. Practical significance. Based on the actual geo-mapping data, it is proved that the riftogenic structure in the southeast of the Dnieper-Donets Paleorift is destroyed by folding at the stages of platform activation. Allocation of territory of the Western Donets Cover-folded Region allows correcting the scheme of tectonic zoning of the Dnieper-Donets Basin, which is the basis for modeling the geodynamics of the Transition Zone formation.
dc.format.extent51-65
dc.format.pages15
dc.identifier.citationBartashchuk A. V. Geodynamics of formation of the transition zone between the Dnieper–Donets basin and the Donbas foldbelt. Tectonic style of inversion deformations / A. V. Bartashchuk, V. G. Suyarko // Geodynamics. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — No 2 (29). — P. 51–65.
dc.identifier.citationenBartashchuk A. V. Geodynamics of formation of the transition zone between the Dnieper–Donets basin and the Donbas foldbelt. Tectonic style of inversion deformations / A. V. Bartashchuk, V. G. Suyarko // Geodynamics. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — No 2 (29). — P. 51–65.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/jgd2020.02.051
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59301
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГеодинаміка, 2 (29), 2020
dc.relation.ispartofGeodynamics, 2 (29), 2020
dc.relation.referencesAtlas of the geological structure and oil and gas
dc.relation.referencespotential of the Dnieper-Donetsk basin. (1984).
dc.relation.referencesEd. Yu. Arsiriy, V. Vitenko, Paliy, A. Tsypko.
dc.relation.referencesKiev: Mingeo USSR, 216 p.
dc.relation.referencesBartashchuk, O., Suyarko, V. (2018). Horizontal
dc.relation.referencesdisplacements of geomassages in continental
dc.relation.referencesrifting geostructures (on the example of the DnieperDonetsk paleorift). Part 1. Structural manifestations
dc.relation.referencesof tectonic flow in the foundation. Bulletin of
dc.relation.referencesV. N. Karazin Kharkiv National University. Series
dc.relation.references“Geology. Geography. Ecology”, 49, 10–23.
dc.relation.referencesBartashchuk, O. (2019). Evolution of the stressdeformed field of the Earth crust of DnieperDonetsk paleorift at Phanerozoic. Reports of The
dc.relation.referencesNational Academy of Sciences of Ukraine, 3, 62–71.
dc.relation.referencesChebanenko, I., Klochko, V., Verkhovtsev, V. (1991).
dc.relation.referencesCorrelation of structural plans, fault-block tectonics of
dc.relation.referencesthe Dnieper-Donetsk avlacogen with oil and gas
dc.relation.referencespotential. Sat. scientific tr. “Problems of oil and
dc.relation.referencesgas potential of crystalline rocks”. Kiev: Science.
dc.relation.referencesopinion, 60–64
dc.relation.referencesForecast of localization and gas bearing capacity
dc.relation.referencesof lithological traps of the south-east of the
dc.relation.referencesDDZ within the license areas of GPU
dc.relation.references“Shebelinkagazvydobuvannya”. Part 1. Creating
dc.relation.referencesa structural-geological basis: a report on research
dc.relation.references(final). UkrNDIgaz: resp. S. Goryainov, Yu. Sklyarenko. Contract No. 100 SHGV 2017–2017 (topic
dc.relation.referencesNo. 34.521 / 2017-2017). Kharkiv, 2017. 203 p.
dc.relation.referencesGeological history of the territory of Ukraine (1993).
dc.relation.referencesPaleozoic. Resp. Ed. P. Tsegelnyuk. Kiev: Naukova
dc.relation.referencesDumka, 199 p.
dc.relation.referencesGeology and oil and gas potential of the DnieperDonetsk basin (1989). Deep structure and
dc.relation.referencesgeotectonic development. Resp. Ed. W. Gavrish.
dc.relation.referencesKiev: Naukova dumka, 208 p.
dc.relation.referencesGoryaynov, S. (1999). About Alpine complication of
dc.relation.referencesgeological structure in various re-gions of
dc.relation.referencesUkraine. Reports of The National Academy of
dc.relation.referencesSciences of Ukraine, 8, 106–111.
dc.relation.referencesGoryaynov, S. (2004). About the Laramide complication
dc.relation.referencesof geological structures of Ukraine. Reports of
dc.relation.referencesThe National Academy of Sciences of Ukraine, 12, 114–121.
dc.relation.referencesGoryainov, S. ed. (2009). Metamorphic and metasomatic
dc.relation.referencescomplexes of Priazovye and South Donbass.
dc.relation.referencesKharkov: Ecograph, 304.
dc.relation.referencesKopp, M. & Korchemagin, V. (2010). Cenozoic stress
dc.relation.referencesstrain fields of the Donbass and their probable
dc.relation.referencessources. Geodynamics, 1(9), Lviv, 17–48.
dc.relation.referencesKopp, M., Kolesnichenko, A., Mostryukov, A. &
dc.relation.referencesVasilev, N. (2017). Reconstruction of Cenozoic
dc.relation.referencesstress and deformations in the Eastern East
dc.relation.referencesEuropean platform with its regional and practical
dc.relation.referencesapplication. Geodynamics, 2 (23), 46–66.
dc.relation.referencesKorchemagin V., Ryaboshtan Y. Tectonics and stress
dc.relation.referencesKorchemagin, V. & Ryaboshtan, Yu. (1987).
dc.relation.referencesTectonics and stress fields of Donbass. Fields of
dc.relation.referencesstress and strain in the Earth’s crust. Moscow:
dc.relation.referencesScience, 164–170.
dc.relation.referencesMap of rupture faults and main zones of lineaments of
dc.relation.referencesthe south-west of the USSR (using space survey
dc.relation.referencesmaterials) scale 1: 000 000, Editor N. Krylov. Moscow: Ministry of Geology of the USSR, 1988. 4 p.
dc.relation.referencesMeijers, M. J., Hamers, M. F., van Hinsbergen, D. J., D.
dc.relation.referencesG., Kitchka, A., Langereis, C. G. & Stephenson, R. A.
dc.relation.references(2010). New late Paleozoic paleopoles from the
dc.relation.referencesDonbas Foldbelt (Ukraine): New late Paleozoic
dc.relation.referencespaleopoles from the Donbas Foldbelt (Ukraine):
dc.relation.referencesImplications for the Pangea A vs. B controversy.
dc.relation.referencesEarth and Planetary Science Letters, 297(1–2), 18–33. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2010.05.028.
dc.relation.referencesMetamorphic and metasomatic complexes of the
dc.relation.referencesPriazovye and Southern Donbass. Goryainov S.,
dc.relation.referencesAksenov S., Altukhov and others; under ed.
dc.relation.referencesS. Goryainov. Kharkiv: Ecograph, 2009. 304 p.
dc.relation.referencesNatal’in, B. A. & Sengor, A.M.C. (2005). Late
dc.relation.referencesPaleozoic to Triassic evolution of the Turan and
dc.relation.referencesScythian platforms: the prehistory Paleo-Thethian
dc.relation.referencesclosure. Tectonophisics, 404 (3–4), 175–202.
dc.relation.referenceshttps://doi.org/10.1016/j.tecto.2005.04.011.
dc.relation.referencesNenakhov, V. M, Shchipansky, A. A. Mineragenic
dc.relation.referencesstudies of territories with a two-tiered structure (on
dc.relation.referencesthe example of the Voronezh crystalline massif).
dc.relation.referencesMoscow: Geocratgeos, 2007, 284 p.
dc.relation.referencesOrlyuk, M. & Ishchenko, M. (2019). Comparative
dc.relation.referencesanalysis of modern deformation and the latest
dc.relation.referencesmovements of the earth’s surface on the territory
dc.relation.referencesof Ukraine. Geophysical Journal, 4 (41), 161–181.
dc.relation.referencesPrecambrian structural zoning map of the southwestern
dc.relation.referencespart of the Eastern European platform. M: 1: 1000000 / ed. LS Galetsky. Set of maps “Geology
dc.relation.referencesand metallogeny of the southwestern part of the
dc.relation.referencesEastern European platform”. M: 1: 1000000. Ch.
dc.relation.referencesed. A. Zaritsky. Kiev: Goskomgeologiya, Geoprognoz, Tsentrgeologiya, PO “Belarus”, VSEGEI,
dc.relation.referencesVoronezh State University, 1992, 6 p.
dc.relation.referencesRebetskiy, Y. (2002) Overview of methods for
dc.relation.referencesreconstruction of tectonic stresses and increments
dc.relation.referencesof seismotectonic deformations. Tectonics today.
dc.relation.referencesMoscow: OIFZ of Academy of Sciences of
dc.relation.referencesRussia, 227–243.
dc.relation.referencesSollogub, V. B. (1986). Lithosphere of Ukraine. Kiev:
dc.relation.referencesScience thought, 183 p.
dc.relation.referencesStarostenko V. I. (2017). Pashkevich IK, Makarenko
dc.relation.referencesIB, etc. Heterogeneity of the lithosphere of the
dc.relation.referencesDnieper-Donetsk basin and its geodynamic
dc.relation.referencesconsequences. Part 2. Geodynamic interpretation.
dc.relation.referencesGeodynamics. 2 (23). 83–102.
dc.relation.referencesStovba, S. (2008). Geodynamic evolution of the
dc.relation.referencesDnieper-Donetsk basin and Donbass: diss. ...
dc.relation.referencesDr. g. n. Kiev: Research Institute of Oil. and gas.
dc.relation.referencesprom. (DP “Naukanaftogaz”), 495 p.
dc.relation.referencesStampfli, G. M. & Borel G. D. (2002). A plate
dc.relation.referencestectonic model for the Paleozoic and Mezozoic
dc.relation.referencesconstrained by dynamic plate boundares and
dc.relation.referencesrestored synthetic ocean izochrons. Earth and
dc.relation.referencesPlanetary Science Letters, 196(1–2), 17–33.
dc.relation.referenceshttps://doi.org/10.1016/S0012-821X(01)00588-X.
dc.relation.referencesTectonics of Ukraine. Ed. S. S. Kruglov, А. K. Tsypko.
dc.relation.referencesMoscow: Nedra, 1988, 254 p.
dc.relation.referencesTectonic map of Ukraine. Scale 1: 1,000,000. Resp.
dc.relation.referencesed. S. Kruglov, D. Gursky. 2007.
dc.relation.referencesenAtlas of the geological structure and oil and gas
dc.relation.referencesenpotential of the Dnieper-Donetsk basin. (1984).
dc.relation.referencesenEd. Yu. Arsiriy, V. Vitenko, Paliy, A. Tsypko.
dc.relation.referencesenKiev: Mingeo USSR, 216 p.
dc.relation.referencesenBartashchuk, O., Suyarko, V. (2018). Horizontal
dc.relation.referencesendisplacements of geomassages in continental
dc.relation.referencesenrifting geostructures (on the example of the DnieperDonetsk paleorift). Part 1. Structural manifestations
dc.relation.referencesenof tectonic flow in the foundation. Bulletin of
dc.relation.referencesenV. N. Karazin Kharkiv National University. Series
dc.relation.referencesen"Geology. Geography. Ecology", 49, 10–23.
dc.relation.referencesenBartashchuk, O. (2019). Evolution of the stressdeformed field of the Earth crust of DnieperDonetsk paleorift at Phanerozoic. Reports of The
dc.relation.referencesenNational Academy of Sciences of Ukraine, 3, 62–71.
dc.relation.referencesenChebanenko, I., Klochko, V., Verkhovtsev, V. (1991).
dc.relation.referencesenCorrelation of structural plans, fault-block tectonics of
dc.relation.referencesenthe Dnieper-Donetsk avlacogen with oil and gas
dc.relation.referencesenpotential. Sat. scientific tr. "Problems of oil and
dc.relation.referencesengas potential of crystalline rocks". Kiev: Science.
dc.relation.referencesenopinion, 60–64
dc.relation.referencesenForecast of localization and gas bearing capacity
dc.relation.referencesenof lithological traps of the south-east of the
dc.relation.referencesenDDZ within the license areas of GPU
dc.relation.referencesen"Shebelinkagazvydobuvannya". Part 1. Creating
dc.relation.referencesena structural-geological basis: a report on research
dc.relation.referencesen(final). UkrNDIgaz: resp. S. Goryainov, Yu. Sklyarenko. Contract No. 100 SHGV 2017–2017 (topic
dc.relation.referencesenNo. 34.521, 2017-2017). Kharkiv, 2017. 203 p.
dc.relation.referencesenGeological history of the territory of Ukraine (1993).
dc.relation.referencesenPaleozoic. Resp. Ed. P. Tsegelnyuk. Kiev: Naukova
dc.relation.referencesenDumka, 199 p.
dc.relation.referencesenGeology and oil and gas potential of the DnieperDonetsk basin (1989). Deep structure and
dc.relation.referencesengeotectonic development. Resp. Ed. W. Gavrish.
dc.relation.referencesenKiev: Naukova dumka, 208 p.
dc.relation.referencesenGoryaynov, S. (1999). About Alpine complication of
dc.relation.referencesengeological structure in various re-gions of
dc.relation.referencesenUkraine. Reports of The National Academy of
dc.relation.referencesenSciences of Ukraine, 8, 106–111.
dc.relation.referencesenGoryaynov, S. (2004). About the Laramide complication
dc.relation.referencesenof geological structures of Ukraine. Reports of
dc.relation.referencesenThe National Academy of Sciences of Ukraine, 12, 114–121.
dc.relation.referencesenGoryainov, S. ed. (2009). Metamorphic and metasomatic
dc.relation.referencesencomplexes of Priazovye and South Donbass.
dc.relation.referencesenKharkov: Ecograph, 304.
dc.relation.referencesenKopp, M. & Korchemagin, V. (2010). Cenozoic stress
dc.relation.referencesenstrain fields of the Donbass and their probable
dc.relation.referencesensources. Geodynamics, 1(9), Lviv, 17–48.
dc.relation.referencesenKopp, M., Kolesnichenko, A., Mostryukov, A. &
dc.relation.referencesenVasilev, N. (2017). Reconstruction of Cenozoic
dc.relation.referencesenstress and deformations in the Eastern East
dc.relation.referencesenEuropean platform with its regional and practical
dc.relation.referencesenapplication. Geodynamics, 2 (23), 46–66.
dc.relation.referencesenKorchemagin V., Ryaboshtan Y. Tectonics and stress
dc.relation.referencesenKorchemagin, V. & Ryaboshtan, Yu. (1987).
dc.relation.referencesenTectonics and stress fields of Donbass. Fields of
dc.relation.referencesenstress and strain in the Earth’s crust. Moscow:
dc.relation.referencesenScience, 164–170.
dc.relation.referencesenMap of rupture faults and main zones of lineaments of
dc.relation.referencesenthe south-west of the USSR (using space survey
dc.relation.referencesenmaterials) scale 1: 000 000, Editor N. Krylov. Moscow: Ministry of Geology of the USSR, 1988. 4 p.
dc.relation.referencesenMeijers, M. J., Hamers, M. F., van Hinsbergen, D. J., D.
dc.relation.referencesenG., Kitchka, A., Langereis, C. G. & Stephenson, R. A.
dc.relation.referencesen(2010). New late Paleozoic paleopoles from the
dc.relation.referencesenDonbas Foldbelt (Ukraine): New late Paleozoic
dc.relation.referencesenpaleopoles from the Donbas Foldbelt (Ukraine):
dc.relation.referencesenImplications for the Pangea A vs. B controversy.
dc.relation.referencesenEarth and Planetary Science Letters, 297(1–2), 18–33. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2010.05.028.
dc.relation.referencesenMetamorphic and metasomatic complexes of the
dc.relation.referencesenPriazovye and Southern Donbass. Goryainov S.,
dc.relation.referencesenAksenov S., Altukhov and others; under ed.
dc.relation.referencesenS. Goryainov. Kharkiv: Ecograph, 2009. 304 p.
dc.relation.referencesenNatal’in, B. A. & Sengor, A.M.C. (2005). Late
dc.relation.referencesenPaleozoic to Triassic evolution of the Turan and
dc.relation.referencesenScythian platforms: the prehistory Paleo-Thethian
dc.relation.referencesenclosure. Tectonophisics, 404 (3–4), 175–202.
dc.relation.referencesenhttps://doi.org/10.1016/j.tecto.2005.04.011.
dc.relation.referencesenNenakhov, V. M, Shchipansky, A. A. Mineragenic
dc.relation.referencesenstudies of territories with a two-tiered structure (on
dc.relation.referencesenthe example of the Voronezh crystalline massif).
dc.relation.referencesenMoscow: Geocratgeos, 2007, 284 p.
dc.relation.referencesenOrlyuk, M. & Ishchenko, M. (2019). Comparative
dc.relation.referencesenanalysis of modern deformation and the latest
dc.relation.referencesenmovements of the earth’s surface on the territory
dc.relation.referencesenof Ukraine. Geophysical Journal, 4 (41), 161–181.
dc.relation.referencesenPrecambrian structural zoning map of the southwestern
dc.relation.referencesenpart of the Eastern European platform. M: 1: 1000000, ed. LS Galetsky. Set of maps "Geology
dc.relation.referencesenand metallogeny of the southwestern part of the
dc.relation.referencesenEastern European platform". M: 1: 1000000. Ch.
dc.relation.referencesened. A. Zaritsky. Kiev: Goskomgeologiya, Geoprognoz, Tsentrgeologiya, PO "Belarus", VSEGEI,
dc.relation.referencesenVoronezh State University, 1992, 6 p.
dc.relation.referencesenRebetskiy, Y. (2002) Overview of methods for
dc.relation.referencesenreconstruction of tectonic stresses and increments
dc.relation.referencesenof seismotectonic deformations. Tectonics today.
dc.relation.referencesenMoscow: OIFZ of Academy of Sciences of
dc.relation.referencesenRussia, 227–243.
dc.relation.referencesenSollogub, V. B. (1986). Lithosphere of Ukraine. Kiev:
dc.relation.referencesenScience thought, 183 p.
dc.relation.referencesenStarostenko V. I. (2017). Pashkevich IK, Makarenko
dc.relation.referencesenIB, etc. Heterogeneity of the lithosphere of the
dc.relation.referencesenDnieper-Donetsk basin and its geodynamic
dc.relation.referencesenconsequences. Part 2. Geodynamic interpretation.
dc.relation.referencesenGeodynamics. 2 (23). 83–102.
dc.relation.referencesenStovba, S. (2008). Geodynamic evolution of the
dc.relation.referencesenDnieper-Donetsk basin and Donbass: diss. ...
dc.relation.referencesenDr. g. n. Kiev: Research Institute of Oil. and gas.
dc.relation.referencesenprom. (DP "Naukanaftogaz"), 495 p.
dc.relation.referencesenStampfli, G. M. & Borel G. D. (2002). A plate
dc.relation.referencesentectonic model for the Paleozoic and Mezozoic
dc.relation.referencesenconstrained by dynamic plate boundares and
dc.relation.referencesenrestored synthetic ocean izochrons. Earth and
dc.relation.referencesenPlanetary Science Letters, 196(1–2), 17–33.
dc.relation.referencesenhttps://doi.org/10.1016/S0012-821X(01)00588-X.
dc.relation.referencesenTectonics of Ukraine. Ed. S. S. Kruglov, A. K. Tsypko.
dc.relation.referencesenMoscow: Nedra, 1988, 254 p.
dc.relation.referencesenTectonic map of Ukraine. Scale 1: 1,000,000. Resp.
dc.relation.referencesened. S. Kruglov, D. Gursky. 2007.
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.epsl.2010.05.028
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.tecto.2005.04.011
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/S0012-821X(01)00588-X
dc.rights.holder© Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2020
dc.rights.holder© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2020
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Bartashchuk V., Suyarko V. G.
dc.subjectрешітка тектонітів
dc.subjectпластини та луски покривів насування
dc.subjectпідкидо-складчастість
dc.subjectсегмент тектонічного вклинювання
dc.subjectЗахідно-Донецька покривно-складчаста тектонічна область
dc.subjecttectonite framework
dc.subjectthrust cover
dc.subjectuplift folds
dc.subjecttectonic wedging segment
dc.subjectcover-folded region
dc.subject.udc551.24.548
dc.subject.udc242.7
dc.subject.udc248(477)
dc.titleGeodynamics of formation of the transition zone between the Dnieper–Donets basin and the Donbas foldbelt. Tectonic style of inversion deformations
dc.title.alternativeГеодинаміка формування перехідної зони між Дніпровсько-Донецькою западиною і Донецькою складчастою спорудою. Тектонічний стиль інверсійних деформацій
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020n2_Bartashchuk_A_V-Geodynamics_of_formation_51-65.pdf
Size:
1.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020n2_Bartashchuk_A_V-Geodynamics_of_formation_51-65__COVER.png
Size:
589.85 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.81 KB
Format:
Plain Text
Description: