Контури феномена постлюдини в інформаційному суспільстві: особливості експлікації

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Окреслено особливості експлікації поняття “постлюдина”. Розкрито вплив провідних характеристик інформаційного суспільства на формування постлюдини. Стверджується, що контури постлюдини в інформаційному суспільстві можна окреслити у когнітивному, ціннісному, комунікативному та індивідуалізованому вимірах. Наголошено на тому, що перспективним є розгляд людини в усіх її буттєвих проявах, які включають емпіричні й трансцендентальні властивості. The features of the explication of “posthuman” are outlined. The influence of the leading characteristics of the information society on the posthuman formation are reveals. The contours of the posthuman in the information society can be described in cognitive, evaluative, communication and individualized dimensions are affirmed. It is noted that perspective is to consider the human in all its existential dimensions, which include empirical and transcendental qualities.

Description

Keywords

постлюдина, інформаційне суспільство, постсучасність, суб’єкт, постмодерн, posthuman, information society, subject, postmodernity

Citation

Онищук О. Контури феномена постлюдини в інформаційному суспільстві: особливості експлікації / Оксана Онищук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 46–51. – Бібліографія: 10 назв.