Функціональний аналіз запобігання злочинам

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Здійснено функціональний аналіз запобігання різним видам злочинів, досліджено структуру запобіжного процесу в усіх його формах, встановлена залежність елементів системи запобігання, розглянуто об’єкти та суб’єкти профілактичного процесу. The article presents a functional analysis of different types of crime prevention, the structure of the preventive process in all its forms, the dependence of elements of prevention are considered objects and subjects of preventive process. Проведено функциональный анализ предотвращения различных видов преступлений, исследована структура предупредительного процесса во всех его формах, установлена зависимость элементов системы предотвращения, рассмотрены объекты и субъекты профилактического процесса.

Description

Keywords

аналіз, система запобігання, запобігання злочинам, об’єкт, суб’єкт запобігання, analysis, the system of prevention, prevention of crime, the object, the subject of prevention, анализ, система предотвращения, предупреждение преступлений, объект, субъект предотвращения

Citation

Литвинов О. Функціональний аналіз запобігання злочинам / О. Литвинов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 782 : Юридичні науки. – С. 163–167. – Бібліографія: 11 назв.