Теоретико-методологічні підходи до моделювання інноватики в компетентно-орієнтованому навчальному процесі вищої освіти

Date
2017-11-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Abstract
Аналізується стан підготовки кадрів у вищій школі. Обґрунтовується необхідність активного впровадження в навчальний процес інноватики, компетентно-орієнтованого підходу. Підкреслюється необхідність підвищення якості підготовки кадрів, використовуючи при цьому модульні, інноваційні технології. Обґрунтовуються шляхи покращення інноваційного потенціалу вищої школи.
The state of personnel training in higher education is analyzed. The necessity of active introduction in the educational process of innovation, a competent-oriented approach is substantiated. It emphasizes the need to improve the quality of training, using modular, innovative technologies. The ways of improving the innovative potential of higher education are justified.
Description
Keywords
інноватика, моделювання, компетенція, освіта, вища школа, освітні технології, критерії, системний підхід, innovation, modeling, competence, education, higher school, educational technologies, criteria, system approach
Citation
Гаращук О. Теоретико-методологічні підходи до моделювання інноватики в компетентно-орієнтованому навчальному процесі вищої освіти / Олена Гаращук, Віра Куценко // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 48–52.