Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej. Naukowa i kulturalna działalność Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Działalność naukowa, edukacyjna, kulturalna czy artystyczna oraz funkcjonowanie w środowisku akademickim i lokalnym kształtują wizerunek i prestiż bibliotek. W artykule opisana zostanie aktywność Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w zakresie upowszechniania efektów pracy naukowej oraz oferta edukacyjno-kulturalna. Formami propagowania działalności naukowej są organizowane regularnie w bibliotece konferencje, seminaria, warsztaty; wydawane monografie oraz czasopismo elektroniczne; z kolei przedsięwzięcia kulturalne realizowane są poprzez tematyczne «Tygodnie Bibliotek», cykle «Noce w Bibliotece», wystawy, konkursy. Podejmowane inicjatywy skierowane są do różnych grup odbiorców: środowiska bibliotekarskiego, akademickiego, młodzieży i dzieci lub użytkowników z najbliższego otoczenia Uczelni. Scientific, educational, cultural and artistic activities and functioning in the academic or local environment shape the image and the prestige of a library. In this article the activity of the Library of Pedagogical University of Cracow for the dissemination of scientific work results and its educational and cultural offer are described. Forms of promotion of scientific activities are organized regularly in the library conferences, seminars and workshops; published monographs and an e-journal. In their turn, cultural projects are implemented through thematic «Library Weeks», cycles «Nights in the Library», exhibitions and contests. Those initiatives are addressed at different groups of recipients: the library community, academic staff, youth and children, and members of the immediate environment of the University. Наукова, освітня, культурна і мистецька діяльність, функціонування в академічному й місцевому середовищі формують імідж і престиж бібліотеки. У статті описана діяльність Бібліотеки Краківського педагогічного університету з метою популяризації результатів наукової роботи, а також освітньо-культурні пропозиції закладу. Культурну діяльність Бібліотека педагогічного університету в Кракові реалізовує через організацію лекцій, виставок, конкурсів, зустрічей з авторами, діячами науки та мистецтва. Протягом багатьох років популярністю користуються тематичні «Тижні бібліотек», цикли «Ніч у бібліотеці», що пропонують учасникам лекції, поетичні читання, театральні вистави, концерти, кінопокази. Ці ініціативи спрямовані на різну аудиторію: бібліотечне середовище, студентів, молодь і дітей, або користувачів з найближчого оточення університету.

Description

Keywords

wizerunek biblioteki, działalność naukowa, edukacyjna, kulturalna, użytkowniki, image of the library, scientific, educational, cultural activities, users, образ бібліотеки, наукові, освітні, культурні заходи, користувачі

Citation

Ciesielska-Kruczek R. Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej. Naukowa i kulturalna działalność Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Renata Ciesielska-Kruczek, Ewa Piotrowska // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 454–469. – Bibliografia.