Проблеми забезпечення непорушності державних кордонів України

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано сутність принципу непорушності кордонів держави, теоретичні та практичні проблеми його реалізації у внутрішньому правопорядку України. Дослідження конституційно-правових засад його імплементації зумовлює потребу визначення перспектив удосконалення законодавства у цій сфері в умовах активізації євроінтеграційних процесів. Проанализировано сущность принципа неприкосновенности границ, теоретических и практических проблем его осуществления во внутреннем правопорядке Украины. Исследование конституционно-правовых оснований его имплементации обуславливает необходимость определения перспектив усовершенствования законодательства в этой области в условиях активизации евроинтеграционных процессов. In the article the author presents the analysis of the essence of the principle of inviolability of border, the theoretical and practical problems of its realization in national law of Ukraine. Constitutional and legal foundations for its implementation creates the need for see full items prospects for improvement legislation in this area in terms of revitalizing the European integration processes.

Description

Keywords

державний кордон, міжнародні договори, прикордонна безпека, непорушність, законодавче регулювання, делімітація, демаркація, суверенітет, государственная граница, международные договоры, безопасность границ, нерушимость, законодательное регулирование, делимитация, демаркация, суверенитет, the state border, international treaties, border security, inviolability, legal regulation, delimitation, demarcation, sovereignty

Citation

Березенко В. Проблеми забезпечення непорушності державних кордонів України / В. Березенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 18–25. – Бібліографія: 19 назв.