Поняття законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розкрито зміст і сутність законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади, що зумовлено потребою побудови правової держави, яка вимагає постійного вдосконалення діяльності всього апарату і, насамперед, органів виконавчої влади, оскільки альфою і омегою їхньої діяльності повинен бути високий рівень дотримання законності та дисципліни. Статья посвящена раскрытию содержания и сущности законности и дисциплины в деятельности органов исполнительной власти, что обусловлено необходимостью построения правового государства, требует постоянного совершенствования деятельности всего аппарата и, прежде всего, органов исполнительной власти, поскольку альфой и омегой их деятельности должен быть высокий уровень соблюдения законности и дисциплины. The authors elucidate the meaning and essence of the law and discipline of the executive authorities, due to the need for the rule of law, which requires constant improvement of the entire system and, above all, the executive authorities, as the alpha and omega of their activities should be a high level of compliance with the law and discipline.

Description

Keywords

законність, дисципліна, органи виконавчої влади, етичний кодекс, запобігання корупції, законность, дисциплина, органы исполнительной власти, этический кодекс, предотвращение коррупции, legality, discipline, executive bodies, codes of conduct to prevent corruption

Citation

Марушій О. А. Поняття законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади / О. А. Марушій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 845. – С. 132–136. – Бібліографія: 9 назв.