Технологія гідрокавітаційної обробки води та методика розрахунку елементів приводу обладнання

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Наведено аналіз використання вібраційних коливань у рідині. Запропоновано вібраційне обладнання і технологію зміни складу та знезараження водних потоків під дією гідрокавітації. Наведено результати досліджень дії гідрокавітації на склад води та мікробіологічний вміст водних потоків. Подано методику розрахунку елементів приводу обладнання.
In this article there are analyses of usage of vibrations in liquid. Vibration equipment and technology of structure changing and disinfection of water flows by the action of hidrocavitation are proposed. There are research results of hidrocavitation influence on water structure and microbiological stuff of water flows. Calculations methods for elements of equipment drive are represented.

Description

Keywords

Citation

Сілін Р. І. Технологія гідрокавітаційної обробки води та методика розрахунку елементів приводу обладнання / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 40. — С. 222–229.