Особливості класифікації правових спорів

Abstract
озглянуто критерії поділу правових спорів. Наведено і проаналізовано ряд існуючих в юридичній літературі класифікацій правових спорів. Запропоновано вважати поділ правових спорів на приватно-правові та публічно-правові як основний.
The article deals with the criteria of division of legal disputes. A number of existing legal classifications of legal disputes in the legal literature are presented and analyzed. It is proposed to consider the division of legal disputes in private law and public law as the main one.
Рассмотрены критерии разделения правовых споров. Приведены и проанализированы ряд существующих в юридической литературе классификаций правовых споров. Предложено считать разделение правовых споров на частно-правовые и публично-правовые как основной.
Description
Keywords
правовий спір, класифікація, приватно-правовий спір, публічноправовий спір, legaldispute, classification, private-legaldispute, public-legaldispute, правовой спор, классификация, частно-правовой спор, публично-правовой спор
Citation
Хасаншін А. Особливості класифікації правових спорів / Андріана Хасаншін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 902 (19). — С. 68–73.