Застосування ринкової вартості в управлінні інноваційним розвитком суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Наведено концептуальні особливості застосування ринкової вартості в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства як вектора його інноваційного розвитку. Виокремленні чинники, що впливають на ринкову вартість: капітал, потенціал, ринкові чинники. Уточнено визначення та структуризацію інтелектуального капіталу як ключового чинника формування ринкової вартості та інноваційного розвитку підприємства. Проведене дослідження сприятиме інноваційному розвитку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за критерієм збільшення ринкової вартості. The article presents the conceptual peculiarities of the application of market value in the management of foreign economic activities of the enterprise as a criterion of its innovative development. The allocation of the factors affecting the market value of capital, capacity, market factors. Clarified the definition and structuring of intellectual capital as a key factor of formation of the market value and innovation development of the enterprise. The study will contribute to the innovative development of subjects of foreign economic activity according to the criterion of the increase in market value.
Description
Keywords
інноваційний розвиток, ринкова вартість, інтелектуальний капітал, innovative development, market value, and intellectual capital
Citation
Дубовая Л. С. Застосування ринкової вартості в управлінні інноваційним розвитком суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / Л. С. Дубовая, Л. І. Рябенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 252–257. – Бібліографія: 19 назв.