Принципи нормотворчості органів місцевого самоврядування

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядається система принципів нормотворчості, тобто сукупність логіко- юридичних зв’язків між основоположними засадами, що визначають спрямованість нормотворчої діяльності. На основі системи принципів нормотворчості виділяється система принципів нормотворчості органів місцевого самоврядування та притаманні їй особливості. Детально аналізується кожен принцип зокрема. Визначається їх значення для локальної нормотворчості у забезпеченні прав, свобод та інтересів громадян. Рассматривается система принципов нормотворчества – совокупности логико-юридических связей между основополагающими принципами, которые определяют направленность нормотворческой деятельности. На основе системы принципов нормотворчества выделяется система принципов нормотворчества органов местного самоуправления и присущие ей особенности. Подробно анализируется каждый принцип в частности. Определяется их значение для локального нормотворчества в обеспечение прав, свобод и интересов граждан. This article deals with the principles of the law-making system, set of logical and legal links between the fundamental principles that define the orientation of the rule-making. The principles system of rulemaking of city form of government and its specifics is defined on the system of rule-making. Every principle is analysed. The definition for their local rule-making powers, rights, freedoms and people’s interests are determined.

Description

Keywords

нормотворчість, локальна нормотворчість, органи місцевого самоврядування, принципи нормотворчості, система принципів, загальні принципи, спеціальні принципи, нормотворчество, локальное нормотворчество, органы местного самоуправления, принципы нормотворчества, система принципов, общие принципы, специальные принципы, rule-making, local rule-making, local governments, principles of lawmaking, system of principles, general principles, specific guidelines

Citation

Шаган В. О. Принципи нормотворчості органів місцевого самоврядування / О. В. Шаган // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 801 : Юридичні науки. – С. 159–163. – Бібліографія: 9 назв.