Мотивування економічних суб'єктивів під час створення та функціонування ендаументу для вищих навчальних закладів

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Обґрунтовано, що в умовах України вже сьогодні створено умови для формування ендаументу для ВНЗ, при цьому доведено, що надавачі ендаументу – власники підприємств, управлінці вищого рівня, благодійні та громадські організації тощо – мають для надання ендаументу чітко виражену мотивацію. Розроблено канали для створення та управління ендаументом для ВНЗ в умовах сучасного стану економіки України. The article proves that in Ukraine today the conditions for the formation of the endowment for the university, thus proved that endowment providers, owners of enterprises, senior management, charitable and civic organizations, etc. have to provide endowment distinct motivation. Channels for the creation and management of endowment for universities in the modern state of Ukraine’s economy are developed.

Description

Keywords

ендаумент, вищий навчальний заклад, університет, мотивація, кошти, endowment, institution of higher education, university, motivation, money

Citation

Нікіфорова Л. О. Мотивування економічних суб'єктивів під час створення та функціонування ендаументу для вищих навчальних закладів / Л. О. Нікіфорова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 427–437. – Бібліографія: 12 назв.