Особливості фізико-хімічних процесів структуроутворення штучного каменю в системі “K2O - Al2O3 - SiO2 - H2O”

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Визначено вплив умов тверднення в’яжучої системи K2O⋅Al2O3⋅6Si2⋅20H2O на процеси структуроутворення та спучування штучного каменю і показано, що витримка гранул із в’яжучого в нормальних умовах (Т=20 оС и W=60 %) призводить до утворення гідрослюд (мусковиту, іліту та глауконіту), а за температури 75 оС – композиції змі- нюють фазовий склад продуктів гідратації в напрямку утворення K-H і K-G; 400–600 оС – отримання штучного каменю з коефіцієнтом спучення 2,55 та вище. Отриманими даними доцільно користуватися під час розробки як теплоізоляційно-конструктивних матеріалів, так і вогнестійких покриттів. Influence of conditions hardening binders system K2O⋅Al2O3⋅6Si2⋅20H2O on processes of structurization and bloating an artificial stone is determined and shown, that the endurance of granules from binders in normal conditions (Т=20ОС and W=60 %), assists formation of hydromicas (muscovite, illite and glauconite), and at temperatures: 75 оС – changes phase structure of products of hydration in a direction of formation K-H and K-G; 400–600 оС – to receive an artificial stone with coefficient bloating 2,55 and is higher. The received data can be used effectively by development both heat-insulated constructive materials, and fire-resistant coverings.

Description

Keywords

Citation

Гузій С. Г. Особливості фізико-хімічних процесів структуроутворення штучного каменю в системі “K2O - Al2O3 - SiO2 - H2O” / С. Г. Гузій, Б. Я. Константиновський, М. В. Суханевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 602 : Теорія і практика будівництва. – С. 36–40. – Бібліографія: 19 назв.