Деякі результати досліджень впливу коефіцієнта кореляції координат при обчисленні середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок

Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Наведено дослідження впливу коефіцієнта кореляції на обчислення середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок. Визначити коефіцієнт кореляції між координатами точок кутів поворотів межі земельної ділянки практично неможливо. Обчислювати його за значеннями абсцис і ординат точок кутів поворотів межі земельної ділянки недоцільно і некоректно. Пропонується під час обчислення середньої квадратичної похибки площі земельної ділянки коефіцієнт кореляції не враховувати.
Description
Keywords
коефіцієнт кореляції, середня квадратична похибка, земельна ділянка, координати точок кутів поворотів, частинна похідна
Citation
Деякі результати досліджень впливу коефіцієнта кореляції координат при обчисленні середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок / В. А. Рябчій, В. В. Рябчій, М. Трегуб, А. Совгіренко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 1 (27). – С. 73–78. – Бібліографія: 15 назв.