Деякі результати досліджень впливу коефіцієнта кореляції координат при обчисленні середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено дослідження впливу коефіцієнта кореляції на обчислення середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок. Визначити коефіцієнт кореляції між координатами точок кутів поворотів межі земельної ділянки практично неможливо. Обчислювати його за значеннями абсцис і ординат точок кутів поворотів межі земельної ділянки недоцільно і некоректно. Пропонується під час обчислення середньої квадратичної похибки площі земельної ділянки коефіцієнт кореляції не враховувати.

Description

Keywords

коефіцієнт кореляції, середня квадратична похибка, земельна ділянка, координати точок кутів поворотів, частинна похідна

Citation

Деякі результати досліджень впливу коефіцієнта кореляції координат при обчисленні середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок / В. А. Рябчій, В. В. Рябчій, М. Трегуб, А. Совгіренко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 1 (27). – С. 73–78. – Бібліографія: 15 назв.