Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3184

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 927
 • Thumbnail Image
  Item
  Пам’яті видатного вченого, геодезиста, професора К. О. Бурака
  (Видавництво Львівської політехніки, 2023-06-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Новий підхід до сканування історичного об’єкта
  (Видавництво Львівської політехніки, 2023-06-01) Горб, О.; Тревого, І.; Тарнавський, В.; Gorb, O.; Trevoho, I.; Tarnavskyy, V.; Навігаційно-геодезичний центр; Національний університет “Львівська політехніка”; Navigation Geodetic Center; Lviv Polytechnic National University
  Наведено інформацію про особливості виконання інженерно-геодезичних вишукувань території історичного об’єкта – Шарівської садиби у Харківській області, а також лазерного сканування фасадів, дахів та інших деталей Шарівського замку та інших інженерно-технічних споруд на основі спільного використання лазерних сканерів і БПЛА фірми Leica Geosystems. Створено тривимірну модель замку в програмному продукті Reality Capture і топографічний план садиби із використанням програмного забезпечення Autodesk AutoCAD.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інноваційні підходи до проблем геопросторового картографування територій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2023-06-01) Білявський, М.; Biliavskyi, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Мета статті – дослідження інноваційних підходів до проблем геопросторового картографування територій. Під час опрацювання наукових матеріалів використано методи аналізу та синтезу, дедукції та індуктивний метод. У статті розкрито проблему відсутності централізованого збирання, оброблення та аналізу картографічних матеріалів територій новостворених ОТГ, проблеми прийняття неправильних управлінських рішень, рішень, що стосуються розвитку та планування таких територій. Описано інноваційні методи у сфері геодезії, інженерної геодезії, ГІС-систем, які застосовують для вирішення проблем геопросторового картографування територій. Поставлено питання про необхідність створення геоінформаційних систем для територій ОТГ, доведено актуальність та необхідність виконання такої роботи. Запропоновані інноваційні методи можуть застосовуватись у діяльності новостворених ОТГ.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження мобільної системи лазерного сканування STONEX X120GO
  (Видавництво Львівської політехніки, 2023-06-01) Віват, А.; Горб, О.; Пашкевич, Є.; Маліцький, А.; Назарчук, Н.; Мандзюк, В.; Vivat, A.; Horb, O.; Pashkevych, Y.; Malitskyi, A.; Nazarchuk, N.; Mandziuk, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Харківський національний університет міського господарства; ТОВ “Навігаційно-геодезичний центр”; ПП “Геовіват”; Lviv Polytechnic National University; Kharkiv National University of Urban Economy; LTD Navigation and Geodetic Center; PE Geovivat
  Мета цієї роботи – дослідити точність лазерного сканера Stonex X120GO та можливість його використання для топографічного знімання, вирішення інженерних завдань та створення 3D-моделей. Методика. Використано метрологічний метод порівняння з еталоном. Еталоном були координати, віддалі та перевищення, визначені іншою перевіреною технологією, яка на порядок точніша від досліджуваної. Для визначення точності вимірювання віддалі сканером X120GO використано навчальний геодезичний полігон (НГП) кафедри інженерної геодезії у діапазоні довжин 10–60 м, які визначені технологією TPS (Total Position System) із СКП 2 мм. Еталонні перевищення визначено методом геометричного нівелювання з СКП 1 мм, а абсолютні координати методом GNSS (Global Navigation Satellite Systems) із СКП 5 мм. Для визначення точності 3D-хмари точок досліджуваного сканера також використано наземний лазерний сканер Leica С-10. Результати. Досліджено точність вимірювання СМЛС Stonex X120GO на різних віддалях від 10 до 50 м. За результатами встановлено СКП вимірювання віддалі 10 мм, яка практично не залежить від віддалі. Від віддалі залежить тільки щільність точок на досліджуваній марці. На віддалі 50 м на марці розміром 20 на 17 см було лише 20 точок, що є причиною нерухомого встановлення сканера під час вимірювання віддалі. Визначаючи похибку положення інерційною системою (IMU), проклавши трек завдовжки 15 хв, замаркувавши шість точок по три рази кожну, ми отримали такі максимальне відхилення: в напрямі Х – 3,3 см, в напрямі Y – 2,8 см, в напрямі Z – 0,9 см. Перевірка точності 3D-хмари на семиповерховій будівлі Львівської політехніки, із прив’язкоюза чотирма точками, показала, що абсолютне відхилення від еталонних координат не перевищило 2 см, а локальні перевищення між першим та другим поверхом, порівняно з геометричним нівелюванням, не перевищили 1 см. Такі результати дослідження дали змогу здійснити сканування різних об’єктів природного та штучного походження. Наукова новизна та практична значущість. Запропоновано методику перевірки точності СМЛС вимірюванням еталонних довжин та порівнянням координат, визначених системою IMU. Досліджено вплив довжини треку на точність 3D-хмари точок. За результатами дослідження можна стверджувати про великі перспективи використання СМЛС Stonex X120GO в багатьох галузях народного господарства.
 • Thumbnail Image
  Item
  Геодезичне та землевпорядне забезпечення економіки України в умовах воєнного часу та відновлення від наслідків війни
  (Видавництво Львівської політехніки, 2023-06-01) Мартин, А.; Тревого, І.; Євсюков, Т.; Martyn, A.; Trevoho, I.; Yevsiukov, T.; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Національний університет “Львівська політехніка”; National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; Lviv Polytechnic National University
  Метою статті є оцінка негативного впливу збройної агресії російської федерації на землевпорядну, топографо-геодезичну діяльність і, зрештою, геоінформаційну інфраструктуру України, а також окреслення напрямів відновлення. Методика. Оцінювання втрат топографо-геодезичної та землевпорядної галузей виконано на основі аналізу публічних даних, які надає Держгеокадастр України через “Портал електронних сервісів Державного земельного кадастру” щодо кількості кадастрових адміністративних послуг, а також інструментів бізнес-аналітики електронного майданчика публічних закупівель ДП “Прозорро”. Як індикатор використано закупівлі послуг із топографічного знімання у 2022 та 2023 рр. Зміни нормативно-правової бази України щодо адаптації системи землеустрою, земельного кадастру, топографо-геодезичної діяльності та оцінки земель до умов воєнного часу проаналізовано на підставі офіційних документів, опублікованих у базі даних “Законодавство України” Верховної Ради України. Наукова новизна. Вперше надано кількісну оцінку наслідків війни для топографо-геодезичної та землевпорядної галузей України, проаналізовано основні виклики та окреслено напрями післявоєнного відновлення. Практичне значення. Повне розуміння впливу війни на цей сектор геодезії та землеустрою допоможе політикам, професіоналам галузі та зацікавленим сторонам приймати обґрунтовані рішення та розробляти ефективні стратегії для вирішення нагальних проблем.
 • Thumbnail Image
  Item
  Delegation of PU “USGC” at the General Assembly of CLGE
  (Видавництво Львівської політехніки, 2023-06-01) Хоптар, А.; Тревого, І.; Четверіков, Б.; Khoptar, A.; Trevoho, I.; Chetverikov, B.; Карлів університет; Національний університет “Львівська політехніка”; Charles University; Lviv Polytechnic National University
  Подано інформацію про Генеральну асамблею Європейської асоціації геодезистів (Comité de Liaison des Géomètres Européens, CLGE) в м. Орадя (Румунія), у якому брала участь делегація Громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії” (ГС “УТГК”). На Генеральній асамблеї було заслухано доповідь Аліни Хоптар стосовно діяльності Спілки до повномасштабного російського військового вторгнення в Україну та після нього. Наступна Генеральна асамблея CLGE відбудеться 10–11 листопада 2023 року в Франції.
 • Thumbnail Image
  Item
  Історичний аналіз становлення земельного кадастру в Галичині
  (Видавництво Львівської політехніки, 2023-06-01) Тревого, І.; Губар, Ю.; Дрбал, А.; Trevoho, I.; Hubar, Y.; Drbal, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Науково-дослідний геодезичний, топографічний і картографічний інститут; Lviv Polytechnic National University; Research Geodetic Topographic and Cartographic Institute, Zdiby; Research Geodetic
  Проаналізовано становлення земельного кадастру в Галичині, детально розглянуто етапи створення поземельних кадастрів для різних об’єктів нерухомості (ріллі, пасовищ, сінокосів, озер, лісів тощо), створених у кінці XVIII – першій половині XIX ст. Викладені у статті матеріали є цінним джерелом для вивчення аграрних відносин та земельного кадастру в Галичині, дають можливість простежити стан розвитку землеволодінь у період розвитку капіталізму на західноукраїнських землях.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2023-06-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми запровадження тривимірної системи кадастрового обліку нерухомості в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2023-06-01) Ступень, Н.; Мельник, М.; Stupen, N.; Melnyk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Мета наукової роботи полягає в аналізі концептуальних моделей 3D-кадастру та законодавчого рівня в Україні щодо представлення об’єктів нерухомості у 3D-форматі, а також у виборі оптимальної концептуальної моделі 3D-кадастру для України. Методика. Дослідження здійснено на основі аналізу наявних літературних джерел за тематикою “Концептуальні моделі для 3D-кадастру”. Виділено та описано три концептуальні моделі 3D-кадастру та їх альтернативи. Розглянуто законодавче забезпечення України у сфері тривимірного відображення об’єктів нерухомості. Результати. Складна геопросторова ситуація розміщення об’єктів нерухомості в містах України потребує нового підходу в управлінні землею, який давав би змогу реєструвати об’єкти нерухомості та права на них у форматі 3D. У світовій практиці виділено три концептуальні моделі для 3D-кадастру та їх альтернативи. Для того щоб застосувати одну із концептуальних моделей для 3D-кадастру, необхідні насамперед зміни на законодавчому рівні. Законодавче забезпечення України не дає чіткого уявлення про відображення об’єктів нерухомості у 3D-форматі. Отже, необхідна величезна робота над формуванням відповідного законодавства, яке б чітко вказувало та регулювало процеси створення об’єктів нерухомості в 3D-форматі та реєстрації прав на них. Наукова новизна та практична значущість. Технологія 3D-кадастру допомагає задовольнити дедалі більший соціальний попит на точне управління нерухомим майном (землею та житлом). Інформація, яка міститься в базах даних 3D-кадастру, важлива і необхідна земельним реєстраторам, геодезистам, архітекторам, розробникам, проєктувальникам, агентам з нерухомості, місцевим урядам та власникам корпорацій. Світовий досвід підтверджує: ефективність упровадження системи 3D-кадастру в комплексному управлінні ресурсами на рівні муніципалітетів; підвищення інвестиційної привабливості територій за рахунок гарантованої реалізації власниками усіх прав на будь-який тривимірний об’єкт нерухомості; зменшення кількості майнових спорів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Геоінформаційні системи як управління земельним банком громад
  (Видавництво Львівської політехніки, 2023-06-01) Музика, Н.; Muzyka, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Мета пропонованого дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності створення ефективної геоінформаційної системи управління земельним банком громад як новітньої картографічної платформи для візуалізації та формування аналітики про земельний фонд громади, власників та користувачів. Запровадження інфраструктури геопросторових даних забезпечує більшу прозорість та доступність геопросторової інформації. У новоутворених громад існує проблема відсутності публічних кадастрових даних, необхідних для здійснення землеустрою та інвентаризації земель, просторового планування громад, моніторингу земельних відносин, а також оцінювання нерухомості та забезпечення контролю за систематизацією земель. Створення єдиної геоінформаційної системи дасть змогу вирішити проблему, яка існує в містобудівній та землевпорядній документації, завдяки зведенню до єдиних баз даних. Методика. Реформи, здійснювані в системі земельних відносин, потребують постійного вдосконалення формування баз даних для відображення прозорої та наочної інформації про стан земель на території громад. ГІС повинна забезпечувати територіальну громаду інформацією, а також є основою для створення комплексного плану просторового розвитку територій громад та вирішення не тільки земельних і містобудівних питань, але і проблем інших галузей інфраструктури. Результати. Визначено проблеми, які стосуються формування геоінформаційної системи даних у територіальних громадах. Розглянуто геоінформаційні системи управління земельним банком, визначено склад та обґрунтовано переваги цієї системи. Також наведено можливості геоінформаційних систем, які дадуть змогу забезпечувати територіальні громади всією необхідною інформацією. Наукова новизна та практична значущість. Запровадження ГІС забезпечить повноту даних та сформує єдину систему управління всією громадою. У перспективі керівництво зможе контролювати не тільки землевпорядну діяльність, а і долучати всі інші сфери життя громади. Це допоможе підвищити рівень надання інформаційних послуг щодо стану земель та надалі оптимізувати розроблення документації для кожної територіальної громади на основі принципів єдності, доступності та об’єктивності. ГІС дадуть змогу візуалізувати весь земельний фонд, об’єднувати декілька видів даних на одній карті, виконувати моніторинг та аналіз щодо використання земельних ділянок, а також забезпечать внесення проєктних рішень КППР у єдину систему збирання інформації.