Про деякі питання трудової міграції в Україні

Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено сутність трудової міграції в Україні. Проаналізовано ситуацію на ринку праці та відтворення робочої сили в Україні та світі, динаміки рівня безробіття та розміру заробітної плати. Проаналізовано динаміку грошових переказів з-за кордону. Исследована сущность трудовой миграции в Украине. Проанализирована ситуация на рынке труда и воспроизводства рабочей силы в Украине и мире, динамики уровня безработицы и размера заработной платы. Проанализирована динамика денежных переводов из-за границы. The article considers the essence of labor migration in Ukraine. The article analysed the current situation on the labor market and the reproduction of the labor force in Ukraine and abroad, the dynamics of unemployment and wage rates. The article analysed dynamics of remittances from abroad.
Description
Keywords
трудова міграція, ринок праці, міграція населення, фактори впливу на міграцію, трудовая миграция, рынок труда, миграция населения, факторы влияния на миграцию, labor migration, labor market, migration of population, factors of migration
Citation
Бльок Н. В. Про деякі питання трудової міграції в Україні / Н. В. Бльок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 175–180. – Бібліографія: 13 назв.