Діагностика організаційної культури підприємства у механізмі забезпечення фінансової стійкості підприємства

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Висвітлюється роль організаційної культури як внутрішнього фактора стимулювання фінансової стійкості підприємства, охарактеризовуються головні ознаки та інструментарій її впливу. Обґрунтовується необхідність діагностики організаційної культури для визначення її стану та ступеня впливу на ділову активність підприємства. Описується механізм діагностування, його функції, етапи, методи та напрямки. The role of organizational culture is lighted as internal to the factor stimulation of financial firmness of enterprise, main signs and tool of its influencing are characterized . The ground necessity of diagnostics of organizational culture for determination of its state and degree of influence on business activity of enterprise, the mechanism of diagnostics, his function, stages, methods, is described, methods and directions.

Description

Keywords

Citation

Захарчин Г. М. Діагностика організаційної культури підприємства у механізмі забезпечення фінансової стійкості підприємства / Г. М. Захарчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3–7. – Бібліографія: 7 назв.