Глобалізаційні виклики часу як детермінанта модернізаційних змін у системи вищої освіти України

Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу. The article is devoted to the actual problems of modernization national higher education system in the context of Ukraine entering into the European educational space. The strategic directions and steps of modernizational changes in higher education system in the conditions of the globalization summos of time are examined.
Description
Keywords
вища освіта, модернізація, глобалізаційні виклики часу, higher education system, modernization, globalization summos of time
Citation
Калінічева Г. Глобалізаційні виклики часу як детермінанта модернізаційних змін у системи вищої освіти України / Галина Калінічева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 607 : Філософські науки. – С. 90–97. – Бібліографія: 14 назв.