Ранжування веб-сайтів в мережі Інтернет

Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Описано особливості проектування системи ранжування веб-сайтів у глобальній мережі Інтернет, проаналізовано відомі систем просування ресурсів та наведено внутрішні та зовнішні фактори ранжування. Проаналізовано та запропоновано можливі схеми організації інтернет-ресурсів із використанням засобів лінкового ранжування. Описано основні задачі, які виникають при оптимізації сторінок під множину запитів та наведено схему розбиття ключових слів по сторінках ресурсу. The article describes the design features of ranking websites in the global Internet, the analysis of the known systems and promotion resources was done and the internal and external factors of ranking were given. Possible schemes of Internet resources using the tools of link ranking were analysed. We describe the main problems that arise when optimizing pages on the set of queries and give the scheme of splitting by keyword pages of the resource.
Description
Keywords
ранжування, інтернет-ресурс, ролевантність, оптимізація, rankings, internet resource relevance, optimization
Citation
Басюк Т. М. Ранжування веб-сайтів в мережі Інтернет / Т. М. Басюк, А. С. Василюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 770 : Інформаційні системи та мережі. – С. 3–12. – Бібліографія: 12 назв.