Дослідження аномального магнітного поля та його динаміки над нафтогазовими родовищами Більче-Волицької зони

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет “Львівська політехніка”

Abstract

Розглянуто результати геомагнітних спостережень в зонах родовищ вуглеводнів північно-західної частини Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. Вивчено особливості локального магнітного поля та його динамічні зміни в часі. Встановлено, що над родовищами нафти та газу спостерігаються статичні та динамічні локальні магнітні аномалії, які приурочені до контролюючих тектонічних порушень. Зроблено висновок про генетичний зв’язок локальних аномалій DТа із нафтогазоносністю досліджуваних родовищ. Рассмотрены результаты геомагнитных наблюдений в зонах месторождений углеводородов северо-западной части Бильче-Волыцкой зоны Предкарпатского прогиба. Изучены особенности локального магнитного поля и его динамические изменения во времени. Установлено, что над месторождениями нефти и газа наблюдаются статические и динамические локальные магнитные аномалии приуроченные к контролирующим тектоническим нарушениям. Сделан вывод о генетической связи локальных аномалий с нефтегазоносностью исследуемых месторождений. The results of geomagnetic observations in hydrocarbons deposits zones in the NW part of the Carpathian foredeep’s Bilche-Volycka zone were studied. Peculiarities of local magnetic field and its dynamic temporal variations were investigated. It was stated that upon oil and gas deposits are observed static and dynamic local anomalies connected with supervising tectonic displacements. The conclusion about genetic correlation between local anomalies and oil-and-gas content in the investigated deposits was done.

Description

Keywords

магніторозвідка, динаміка магнітного поля, родовища вуглеводнів, магниторазведка, динамика магнитного поля, месторождения углеводородов, magnetic survey, magnetic field dynamics, hydrocarbons deposits

Citation

Чоботок І. О. Дослідження аномального магнітного поля та його динаміки над нафтогазовими родовищами Більче-Волицької зони / І. О. Чоботок, Р. С. Кудеравець, В. Р. Тимощук // Геодинаміка.– 2011. – № 2 (11). – С. 326–328. – Бібліографія: с. 328.