Імпортна діяльність підприємств як об’єкт етіологічної діагностики

Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто змістове наповнення поняття “імпортна діяльність” та “імпортна операція”. На основі аналізування наукової літератури охарактеризовано розбіжність у трактуванні поняття “імпорт” у різних джерелах нормативно-правової бази. Наведено стислий механізм проведення етіологічної діагностики імпортної діяльності підприємства та виокремлено основні класифікаційні ознаки для систематизації чинників впливу на імпорт підприємства. Подано комплексну типологію різновидів імпортної діяльності підприємства. А meaningful concept of “Importing” and “imports” based on analysis of scientific literature describes differences in the interpretation of the term “import” in the various sources of the legal framework. Provides a brief mechanism for etiologic diagnosis importing company and highlights the main classification features to systematize the factors influencing the import business. Posted comprehensive typology of varieties imported enterprise.
Description
Keywords
зовнішньоекономічна діяльність, імпортна діяльність, імпортна операція, фактори впливу, типологізація різновидів, foreign trade, import activity, import operation, impacts, typology of varieties
Citation
Мельник О. Г. Імпортна діяльність підприємств як об’єкт етіологічної діагностики / О. Г. Мельник, М. Я. Нагірна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 778 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 173–179. – Бібліографія: 13 назв.