Етапи реалізації інноваційних перетворень у об’єднаннях підприємств

Abstract

Description

Keywords

Citation

Бондарчук М. К. Етапи реалізації інноваційних перетворень у об’єднаннях підприємств / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 18–19.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By