Проблеми визначення стадій виборчого процесу в Україні

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто питання визначеності та розмежування стадій виборчого процесу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та з`ясування значення окреслення меж стадій і термінів для проходження виборчого процесу загалом. Исследование посвящено рассмотрению вопроса определенности и разграничения стадий избирательного процесса на выборах Президента Украины, народных депутатов Украины, местных выборах и выяснению значения определения границ стадий и сроков для прохождения избирательного процесса в целом. Research is dedicated to the consideration of certainty and separation stages of the election process in the election of President of Ukraine, deputies of Ukraine, local elections and clarify important boundaries defining stages and deadlines for the passage of the electoral process as a whole.

Description

Keywords

вибори, виборчий процес, стадії, терміни голосування, выборы, избирательный процесс, стадии, сроки голосования, election, election process, stages, terms voting

Citation

Ковальчук О. Проблеми визначення стадій виборчого процесу в Україні / О. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 348–353. – Бібліографія: 23 назви.