Вплив параметрів каналу передачі термошумового сигналу на метрологічні характеристики шумового термометра

Date
2000
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Наведено результати дослідження математичної моделі системи первинний перетворювач – лінія зв'язку – вхідні кола вимірювального блоку шумового термометра. Представлены результаты исследования математической модели системы первичный преобразователь – линия связи – входные цепи измерительного блоку шумового термометра. The outcomes of a research of a mathematical model of a system a primary converter - communication line - source circuits of the measuring block of the noise thermometer represented.
Description
Keywords
Citation
Вплив параметрів каналу передачі термошумового сигналу на метрологічні характеристики шумового термометра / Б. Стадник, А. Озгович, І. Ліхновський, А. Кузій // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Державний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. – Випуск 56. – С. 51–55. – Бібліографія: 5 назв.