Методичні особливості та види бібліотечно-каталожних бібліографічних посібників

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті розглянуто особливості посібників бібліотечно-каталожної бібліографії, призначенням яких є інформування про склад бібліотечного фонду та забезпечення бібліографічного пошуку документів у цьому фонді. Визначено характерні риси методів бібліографування, що застосовуються при створенні цього виду бібліотечних інформаційних ресурсів. Представлено можливості визначення видів бібліотечно-каталожних бібліографічних посібників за різними ознаками і формування системи бібліотечно-каталожних бібліографічних посібників. The article deals with the features of library-catalogue bibliography manuals, the purpose of which is to inform about the composition of the library fund and ensure the bibliographic search of documents in this fund. The characteristic features of bibliographic methods used in creating this type of library information resources are determined. Possibilities of determination of types of library-catalogue bibliographic manuals on various features and forming of the system of librarycatalogue bibliographic manuals are presented. W artykule rozpatrzono specyfikę poradników bibliografii biblioteczno-katalogowej przeznaczonych do informowania o zawartości zbioru bibliotecznego oraz zapewnienia wyszukiwania dokumentów bibliograficznych w tym biorze. Określono cechy charakterystyczne metod bibliografowania stosowanych podczas tworzenia tego rodzaju bibliotecznych zasobów informacyjnych. Przedstawiono możliwości definiowania rodzajów biblioteczno-katalogowych poradników bibliograficznych według różnych cech i kształtowania systemu biblioteczno-katalogowych poradników bibliograficznych.

Description

Keywords

бібліотечний каталог, методи бібліографування, види бібліографічних посібників, система бібліографічних посібників, бібліотечні інформаційні ресурси, library catalogue, methods of bibliographing, types of bibliographic manuals, system of bibliographic manuals, library information resources, katalog biblioteczny, metody bibliografowania, rodzaje poradników bibliograficznych, system poradników bibliograficznych, biblioteczne zasoby informacyjne

Citation

Швецова-Водка Г. Методичні особливості та види бібліотечно-каталожних бібліографічних посібників / Г. Швецова-Водка // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія : А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 18–30. – Бібліографія.