The conspiracy conception of world Jihad as the instrument for the Islamization of Europe

Date

2019-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті розкрито суть конспірологічної концепції світового джихаду як інструменту ісламізації Європи та досліджено її вплив на громадську думку в західноєвропейських країнах. Проаналізовано оцінку наявних та потенційних ризиків поширення конспіративізму в країнах Західної Європи, здійснену Міжнародним центром із вивчення екстремізму та політичної ненависті, а також розглянуто прогнози експертів із дослідницького центру Think Tank Pew Research Center як спробу розвіяти конспірологічний концепт про неминуче встановлення світового джихаду шляхом демографічних трансформацій. З’ясовано, що, незважаючи на збільшення частки мусульман серед європейського населення, об’єктивних підстав для ствердження про неминучість становлення світового джихаду немає. Зроблено висновок про те, що вірус «ісламофобії», як і інші теорії змови, засновані на стереотипному уявленні про певні народи, не є новим явищем, однак останнім часом конспірологічний концепт про перетворення європейського регіону на «Єврабію» став особливо актуальним в умовах інтенсифікації міграційних потоків до країн Європи. У світлі останніх новин про заяви конспіративного характеру західноєвропейських державних лідерів, за умови ігнорування проблеми спалахів «епідемії» конспіративного мислення та використання ісламофобних теорій змови з метою дезінформування та спотворення уявлення про дійсний стан справ, в Західній Європі доведеться оголосити «карантин».
The article reveals the essence of the conspiracy concept of world jihad as an instrument for the Islamization of Europe and explores its influence on public opinion in Western European countries. The assessment of the existing and potential risks of conspiratorial thinking spread in Western European countries accomplished by The International Center for The Study of Radicalization and Political Violence (ICSR), as well as the Think Tank Pew Research Center experts’ forecasts as an attempt to refute the conspiracy concept about the inevitable world jihad implementation through demographic transformation have analyzed. It has been found that, despite the increasing proportion of Muslims in the European population, there are no objective reasons for claiming the inevitability of world jihad. It has been concluded that the «Islamophobia» virus, like other conspiracy concepts based on stereotypical notions about certain peoples, is not a new phenomenon. However, the conspiracy theories about the transformation of the European region into the so-called «Eurabia» have become especially relevant in the context of recent intensification of migration flows to European countries. Proceeding from the latest news about different conspiratorial statements of Western European political leaders, the disregard of the outbreaks of the «conspiracy thinking epidemic» and the use of Islamophobic conspiracy concepts to misinform people will necessitate declaring the region a «quarantine zone».

Description

Keywords

конспірологічні теорії, світовий джихад, ісламізація, Єврабія, Західна Європа, ісламофобія, міграція, conspiracy theories, world jihad, Islamization, Eurabia, Western Europe, Islamophobia, migration

Citation

Ivasechko O. The conspiracy conception of world Jihad as the instrument for the Islamization of Europe / Olha Ivasechko, Yaryna Turchyn // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 5. — No 2. — P. 8–13.