The conspiracy conception of world Jihad as the instrument for the Islamization of Europe

dc.citation.epage13
dc.citation.issue2
dc.citation.journalTitleГуманітарні візії
dc.citation.spage8
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorІвасечко, Ольга
dc.contributor.authorТурчин, Ярина
dc.contributor.authorIvasechko, Olha
dc.contributor.authorTurchyn, Yaryna
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-02-26T09:32:33Z
dc.date.available2020-02-26T09:32:33Z
dc.date.created2019-02-26
dc.date.issued2019-02-26
dc.description.abstractУ статті розкрито суть конспірологічної концепції світового джихаду як інструменту ісламізації Європи та досліджено її вплив на громадську думку в західноєвропейських країнах. Проаналізовано оцінку наявних та потенційних ризиків поширення конспіративізму в країнах Західної Європи, здійснену Міжнародним центром із вивчення екстремізму та політичної ненависті, а також розглянуто прогнози експертів із дослідницького центру Think Tank Pew Research Center як спробу розвіяти конспірологічний концепт про неминуче встановлення світового джихаду шляхом демографічних трансформацій. З’ясовано, що, незважаючи на збільшення частки мусульман серед європейського населення, об’єктивних підстав для ствердження про неминучість становлення світового джихаду немає. Зроблено висновок про те, що вірус «ісламофобії», як і інші теорії змови, засновані на стереотипному уявленні про певні народи, не є новим явищем, однак останнім часом конспірологічний концепт про перетворення європейського регіону на «Єврабію» став особливо актуальним в умовах інтенсифікації міграційних потоків до країн Європи. У світлі останніх новин про заяви конспіративного характеру західноєвропейських державних лідерів, за умови ігнорування проблеми спалахів «епідемії» конспіративного мислення та використання ісламофобних теорій змови з метою дезінформування та спотворення уявлення про дійсний стан справ, в Західній Європі доведеться оголосити «карантин».
dc.description.abstractThe article reveals the essence of the conspiracy concept of world jihad as an instrument for the Islamization of Europe and explores its influence on public opinion in Western European countries. The assessment of the existing and potential risks of conspiratorial thinking spread in Western European countries accomplished by The International Center for The Study of Radicalization and Political Violence (ICSR), as well as the Think Tank Pew Research Center experts’ forecasts as an attempt to refute the conspiracy concept about the inevitable world jihad implementation through demographic transformation have analyzed. It has been found that, despite the increasing proportion of Muslims in the European population, there are no objective reasons for claiming the inevitability of world jihad. It has been concluded that the «Islamophobia» virus, like other conspiracy concepts based on stereotypical notions about certain peoples, is not a new phenomenon. However, the conspiracy theories about the transformation of the European region into the so-called «Eurabia» have become especially relevant in the context of recent intensification of migration flows to European countries. Proceeding from the latest news about different conspiratorial statements of Western European political leaders, the disregard of the outbreaks of the «conspiracy thinking epidemic» and the use of Islamophobic conspiracy concepts to misinform people will necessitate declaring the region a «quarantine zone».
dc.format.extent8-13
dc.format.pages6
dc.identifier.citationIvasechko O. The conspiracy conception of world Jihad as the instrument for the Islamization of Europe / Olha Ivasechko, Yaryna Turchyn // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 5. — No 2. — P. 8–13.
dc.identifier.citationenIvasechko O. The conspiracy conception of world Jihad as the instrument for the Islamization of Europe / Olha Ivasechko, Yaryna Turchyn // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 5. — No 2. — P. 8–13.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46065
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГуманітарні візії, 2 (5), 2019
dc.relation.ispartofHumanitarian Vision, 2 (5), 2019
dc.relation.referencesНемировський Б. (2017). Бути чи не бути
dc.relation.references«ісламізації» Європи, або Три імміграційні сценарії для ЄС. 24 канал, 1 грудня. Отримано з
dc.relation.referenceshttps://24tv.ua/buti_chi_ne_buti_islamizatsiyi_yevropi_abo_tri_immigratsiyni_ stsenariyi_dlya_yes_n896354
dc.relation.referencesТилли, Дж. (2019). Почему столько людей верят в
dc.relation.referencesтеории заговора. BBCNews (Україна), 13 лютого. Отримано
dc.relation.referencesз https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47224739
dc.relation.referencesBrotherton R., French C. & Pickering D. (2013).
dc.relation.referencesMeasuring belief in conspiracy theories: the generic
dc.relation.referencesconspiracist beliefs scale. PubMed, May 21. Отримано з
dc.relation.referenceshttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23734136
dc.relation.referencesHafez , F. (2018). Another Islamophobic conspiracy
dc.relation.referencestheory: The Islamization of the ‘yellow vests’. Fundación de
dc.relation.referencesCultura Islámica, December 17. Отримано з
dc.relation.referenceshttp://twistislamophobia.org/en/2018/12/17/anotherislamophobic-conspiracy-theory-the-islamization-of-theyellow-vests/
dc.relation.referencesMeleagrou-Hitchens A. & Hans B. (2013). A Neo-
dc.relation.referencesNationalist Network: The English Defense League and
dc.relation.referencesEurope’s Counter-Jihad Movement. International Centre for
dc.relation.referencesthe Study of Radicalisation and Political Violence, March 14.
dc.relation.referencesОтримано з https://icsr.info/wpcontent/uploads/2013/03/ICSR-Report-A-Neo-Nationalist-Network-The-English-Defence-League-and-Europe%E2%80%99s-Counter-Jihad-Movement.pdf
dc.relation.referencesUnderstanding conspiracy theory. European
dc.relation.referencesParliamentary Research Service. (2016). Отримано з
dc.relation.referenceshttp://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580917/EPRS_ATA(2016)580917_EN.pdf
dc.relation.referencesUscinski, J. E. (2017). The Study of Conspiracy
dc.relation.referencesTheories. Argumenta. Отримано з
dc.relation.referenceshttps://www.argumenta.org/wpcontent/uploads/2017/10/Argumenta-Joseph-Uscinski-The-Study-of-Conspiracy-Theories.pdf
dc.relation.referencesenBrotherton, R., French, C., Pickering, D. (2013).
dc.relation.referencesenMeasuring belief in conspiracy theories: the generic
dc.relation.referencesenconspiracist beliefs scale. PubMed, May 21. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23734136
dc.relation.referencesenHafez, F. (2018). Another Islamophobic conspiracy
dc.relation.referencesentheory: The Islamization of the ‘yellow vests’. Fundación de
dc.relation.referencesenCultura Islámica, December 17th. Retrieved from http://twistislamophobia.org/en/2018/12/17/another-islamophobicconspiracy-theory-the-islamization-of-the-yellow-vests/
dc.relation.referencesenMeleagrou-Hitchens, A., Hans B. (2013). A Neo-
dc.relation.referencesenNationalist Network: The English Defense League and
dc.relation.referencesenEurope’s Counter-Jihad Movement. International Centre for
dc.relation.referencesenthe Study of Radicalisation and Political Violence, March 14th.
dc.relation.referencesenRetrieved from https://icsr.info/wpcontent/uploads/2013/03/ICSR-Report-A-Neo-Nationalist-Network-The-English-Defence-League-and-Europe%E2%80%99s-Counter-Jihad-Movement.pdf
dc.relation.referencesenNemyrovskyi, B. (2017). Is the «Islamization» of
dc.relation.referencesenEurope real or the Three immigration scenarios for the EU. [in
dc.relation.referencesenUkrainian]. 24 Channel, December 1st. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttps://24tv.ua/buti_chi_ne_buti_islamizatsiyi_yevropi_abo_tri_immigratsiyni_stsenariyi_dlya_yes_n896354
dc.relation.referencesenTilley, J. (2019). Why so many people believe in
dc.relation.referencesenconspiracy theories. [In Russian]. BBC News (Ukraine),
dc.relation.referencesenFebruary 2nd. Retrieved from https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47224739
dc.relation.referencesenUnderstanding conspiracy theory. (2016). European
dc.relation.referencesenParliamentary Research Service. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580917/EPRS_ATA(2016)580917_EN.pdf
dc.relation.referencesenUscinski, J. E. (2017). The Study of Conspiracy
dc.relation.referencesenTheories. Argumenta. Отримано з
dc.relation.referencesenhttps://www.argumenta.org/wpcontent/uploads/2017/10/Argumenta-Joseph-Uscinski-The-Study-of-Conspiracy-Theories.pdf
dc.relation.urihttps://24tv.ua/buti_chi_ne_buti_islamizatsiyi_yevropi_abo_tri_immigratsiyni_
dc.relation.urihttps://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47224739
dc.relation.urihttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23734136
dc.relation.urihttp://twistislamophobia.org/en/2018/12/17/anotherislamophobic-conspiracy-theory-the-islamization-of-theyellow-vests/
dc.relation.urihttps://icsr.info/wpcontent/uploads/2013/03/ICSR-Report-A-Neo-Nationalist-Network-The-English-Defence-League-and-Europe%E2%80%99s-Counter-Jihad-Movement.pdf
dc.relation.urihttp://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580917/EPRS_ATA(2016)580917_EN.pdf
dc.relation.urihttps://www.argumenta.org/wpcontent/uploads/2017/10/Argumenta-Joseph-Uscinski-The-Study-of-Conspiracy-Theories.pdf
dc.relation.urihttp://twistislamophobia.org/en/2018/12/17/another-islamophobicconspiracy-theory-the-islamization-of-the-yellow-vests/
dc.relation.urihttps://24tv.ua/buti_chi_ne_buti_islamizatsiyi_yevropi_abo_tri_immigratsiyni_stsenariyi_dlya_yes_n896354
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
dc.rights.holder© Івасечко О., Турчин Я., 2019 р.
dc.subjectконспірологічні теорії
dc.subjectсвітовий джихад
dc.subjectісламізація
dc.subjectЄврабія
dc.subjectЗахідна Європа
dc.subjectісламофобія
dc.subjectміграція
dc.subjectconspiracy theories
dc.subjectworld jihad
dc.subjectIslamization
dc.subjectEurabia
dc.subjectWestern Europe
dc.subjectIslamophobia
dc.subjectmigration
dc.subject.udc327
dc.subject.udc28-768(4)
dc.titleThe conspiracy conception of world Jihad as the instrument for the Islamization of Europe
dc.title.alternativeКонспірологічна концепція світового джихаду як інструмент ісламізації Європи
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2019v5n2_Ivasechko_O-The_conspiracy_conception_8-13.pdf
Size:
449.69 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2019v5n2_Ivasechko_O-The_conspiracy_conception_8-13__COVER.png
Size:
308.55 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.01 KB
Format:
Plain Text
Description: