Розуміння соціального інтелекту в науці

Abstract

Розкрито поняття та зміст розуміння соціального інтелекту в науці. Визначено особливості та сучасні тенденції соціального інтелекту. Окреслено основні принципи та форми соціального інтелекту винахідників.
The article deals with the concept and content of the understanding of social intelligence in science. The features and modern trends of social intelligence are determined. The basic principles and forms of social intelligence of inventors are outlined.
Раскрыты понятие и содержание понимания социального интеллекта в науке. Определены особенности и современные тенденции социального интеллекта. Опре- делены основные принципы и формы социального интеллекта изобретателей.

Description

Keywords

соціальний інтелект, принципи, форми, засоби, винахідники, social intelligence, principles, forms, means, inventors, социальный интеллект, принципы, формы, средства, изобретатели

Citation

Любочкіна Г. Розуміння соціального інтелекту в науці / Ганна Любочкіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 52–58.