Функціонально-вартісний аналіз логістики складування підприємств АПК

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто теоретичні та практичні принципи застосування функціонально-вартісного аналізу на підприємствах АПК. Досліджено процес формування складу як технічної структурної одиниці, що входить до складу механізмів управління, та досліджено функціональні особливості керування витратами як складовою частиною аналізу підприємств. The article deals with theoretical and practical principles of application of functionallycost analysis in AIC enterprises. The process of warehousing creation is investigated, as a technical thing that enters the mechanisms of management, and the functional features of management charges are investigated, as a component part of analysis of enterprises.

Description

Keywords

функціонально-вартісний аналіз, логістична система, витрати, ресурси, матеріальний потік, логістика складування, functionally-cost analysis, logistic system, charges, material stream, warehousing logistics

Citation

Качуровський С. В. Функціонально-вартісний аналіз логістики складування підприємств АПК / С. В. Качуровський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 128–133. – Бібліографія: 7 назв.