Вихрострумовий метод та структура апаратних засобів для пошуку локальних провідних тіл в зоні автошляхопроводу

No Thumbnail Available

Date

2019-12-30

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Часто в зоні шляхопроводу (під дорожним покриттям, а частіше під узбіччям) можуть знаходитися провідні тіла з діамагнітними або феромагнітними властивостями, що можуть становити певну цінність або загрозу, наприклад, для транспортних засобів. Тому вчасне виявлення та утилізація таких тіл є важливими. Розглянуто використання вихрострумового методу для пошуку таких тіл. Показано, що алгоритм дій при виявленні тіл з діамагнітними властивостями відрізняється від алгоритму дій при виявленні тіл з феромагнітними властивостями, а апаратні засоби виявлення використовують ті самі в обох випадках.
Often, conducting things with diamagnetic or ferromagnetic properties may be present in the overpass area (under the road or under the sidelines), which may be of particular value or threat, for example, to vehicles. Therefore, timely detection and disposal of such bodies are important. The article discusses the use of the eddy current method to search for such bodies. It is shown that the algorithm for detecting bodies with diamagnetic properties is different from the algorithm for detecting bodies with ferromagnetic properties, and the hardware for detecting them is used in both cases.

Description

Keywords

вимірювання відносних значень, первинне магнітне поле, вторинне магнітне поле, квадратурна складова, статична модель системи збудник-приймач та провідне тіло, динамічна модель системи збудник-приймач та провідне тіло, форма сигналу динамічної моделі, measurement of relative values, primary magnetic field, secondary magnetic field, quadrature component, static model of the exciter-receiver system and conductor body, dynamic model of the exciter-receiver system and conductor body, signal shape of the dynamic model

Citation

Бучма І. М. Вихрострумовий метод та структура апаратних засобів для пошуку локальних провідних тіл в зоні автошляхопроводу / І. М. Бучма // Автоматика, вимірювання та керування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 1. — С. 1–6.