Гідрографи притоку з водонепроникних басейнів стоку за методикою SWMM та за секторним методом

Abstract

Порівняно гідрографи дощового стоку для типових, повністю водонепроникних квадратних у плані басейнів стоку, отриманих за методом нелінійного резервуара та за секторним методом. Обґрунтовано, що перевагами секторного методу є врахування зміни по площі басейна стоку глибини та швидкості течії поверхневого потоку. Встановлено, що гідрографи притоку за секторним методом порівняно з аналогічними гідрографами за методом нелінійного резервуара характеризуються загалом значно інтенсивнішим збільшенням витрати притоку на першому етапі гідрографа та зменшенням витрати після припинення дощу. Максимальні розрахункові витрати гідрографів дощового стоку за секторним методом для повністю водонепроникних квадратних у плані басейнів стоку за кліматичних умов м. Львова за періоду одноразового перевищення дощу Р=1 рік у 1,29 разу перевищують відповідні витрати, отримані з використанням методом нелінійного резервуара. Отримано автомодельність узагальнених безрозмірних гідрографів стоку за розмірами суббасейнів, за поздовжнім похилом території та коефіцієнтом шорсткості покриття.
The theoretical analysis and comparison of the nonlinear reservoir method and the sector method of calculating the stormwater runoff hydrographs from the urbanized catchments are carried out in the paper. The key advantages of the sector method are in taking into account the variable depth and flow velocity of the surface flow. A comparison of stormwater surface runoff hydrographs for completely impervious square drainage subcatchments, obtained by the nonlinear reservoir method and by the sector method, is performed. The accuracy of the numerical implementation of the sector method was controlled by the deviation of the calculated volume of the stormwater runoff comparing to the corresponding theoretical value. The relative difference between the two indicated volumes for the entire investigated range of values of the input parameters did not exceed 0.002 %. It was established that the stormwater runoff hydrographs, obtained by the sector method, comparing with similar hydrographs for the nonlinear reservoir method are generally characterized by considerably more intensive growing of the flow rate at the first stage of the hydrograph and the same quick reduction of the discharge after the rainfall event. The maximum calculation flow rates of the stormwater surface runoff hydrographs using the sector method for completely impervious square drainage subcatchments for the climatic conditions of the city of Lviv at the return period P = 1 year are 1.29 times higher than the corresponding volume discharges obtained using the nonlinear reservoir method. The invariance of generalized non-dimensional stormwater runoff hydrographs, modelled by the nonlinear reservoir method and by the sector method, was obtained for the following input parameters: absolute dimensions of square subcatchments, longitudinal slope of the territory and the roughness coefficient of the subcatchment’s surface.

Description

Keywords

гідрограф дощового стоку, поверхневий стік, водонепроникний суббасейн, метод нелінійного резервуара, секторний метод, stormwater hydrograph, surface runoff, impervious subcatchment, nonlinear reservoir method, sector method

Citation

Жук В. М. Гідрографи притоку з водонепроникних басейнів стоку за методикою SWMM та за секторним методом / В. М. Жук, І. В. Мисак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 912. — С. 41–48.