Врахування допусків і оптимізація параметрів мікросмужкових смугових фільтрів на зв’язаних лініях

Date

2005-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Досліджено вплив допусків на параметри мікросмужкових смугових фільтрів на зв'язаних лініях з бічним зв'язком і їхній синтез за заданим відхиленням амплітудно- частотної характеристики. Використано стандартний метод синтезу на основі фільтрів- прототипів нижніх частот із зосередженими параметрами. Номінальні геометричні розміри фільтра визначені за допомогою ітераційної процедури аналізу зв’язаних ліній у квазістатичному наближенні. Товщина металізації враховується в розрахунках зміною ефективної ширини смужок. Розрахунок і оптимізація допусків на геометричні розміри фільтра виконують з використанням інтервальних моделей і вагових коефіцієнтів. Виконано синтез і аналіз допусків геометричних розмірів класичної топології фільтра на напівхвильових резонаторах. Синтезовано топологію фільтра на меандрових лініях. Показано, що врахування особливостей технології виготовлення фільтра дає змогу збільшити допуск на розмір найменшого елемента конструкції майже вдвічі.
Proceed from the deviation of the frequency characteristics, the influence of tolerances on geometrical parameters of the coupled-line microstrip bandpass filters with side-by-side coupling and subsequent filters synthesis are investigated. The method of synthesis is based on the use of the lower frequency filters-prototypes with lumped elements. The nominal dimensions of the coupled lines are specified by means of the quasi-static analysis iterative procedure. The thickness of metallization is taken into account by use of the effective strip width variation. Calculation and optimization of tolerances for the geometrical sizes of the filter is accomplished by use of an interval models and weight coefficients. Synthesis and analysis of tolerances of the geometrical sizes of the classic half-wave resonators filter topology is carried out. The filter topology on meander lines (hairpin-line filter) is synthesized. It is shown that taking into account the technology of the filter manufacturing allows increasing the tolerance on the least element of topology almost two times.

Description

Keywords

Citation

Врахування допусків і оптимізація параметрів мікросмужкових смугових фільтрів на зв’язаних лініях / В. М. Крищук, О. Ю. Фарафонов, С. М. Романенко, В. Ф. Онищенко, Г. М. Шило // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 548 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. — С. 83–90.