Основні принципи формування та управління капіталу страхових організацій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Висвітлено та проаналізовано підходи різних вчених щодо трактування поняття “капітал страхової організації”, розглянута структура капіталу страховика, порядок та принципи його формування, а також завдання, які виконуються за допомогою управління капіталом. Проведене дослідження дало змогу зробити висновки щодо створення ефективного підґрунтя для системи заходів з антикризової політики управління страховиком у складних умовах періоду ринкової трансформації економіки України. The article describes and analyzes different approaches of scientists about the way the term “capital of the insurance company”, insurer considered capital structure, procedure and principles of its formation, and problems solved through money management. This study allowed to conclude on creating an effective basis for a system of measures anti-crisis management in challenging conditions insurer period of market transition economy of Ukraine.

Description

Keywords

капітал, страхова організація, фінансові ресурси, страхова діяльність, управління капіталом, структура капіталу, capital, insurance organization, financial resources, insurance activities, capital management, capital structure

Citation

Добош Н. М. Основні принципи формування та управління капіталу страхових організацій / Н. М. Добош // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 767 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 132–140. – Бібліографія: 9 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By