Економія енергоресурсів в системах вентилації та кондиціонування повітря

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Обґрунтовано комплексні заходи з розроблення та формування теоретичних основ проектування, спорудження та експлуатації інноваційних СВ і СКП з неметалевими, пластинчастими теплообмінниками, що здатні значно інтенсифікувати процес тепло-масообміну між взаємодіючими середовищами. Розроблено модельні рішення теплообмінників НВО з одно- та багатоступеневою схемою оброблення припливного повітря СВ і СКП, а також процесів утилізації скидного тепла відпрацьованого (витяжного) повітря, які дають змогу значно економити енергоресурси під час експлуатації таких систем в будівлях різного призначення. Complex measures are grounded on development and forming of theoretical bases of planning, building and exploitation of innovative SV and SKP, with non-metal, plastinchastimi teploobminnikami which are able considerably to intensify the process of thermal mass-transfer between interactive environments. The model decisions of teploobminnikiv of NVO are developed from one - and by the bagatostupenevoy chart of treatment of reveal air of SV and SKP, and also processes utilizations of upcast heat of exhaust (drawing) air, which allow considerably to save energoresursi during exploitation of such systems in buildings of the different setting.

Description

Keywords

Citation

Макаревич Т. Т. Економія енергоресурсів в системах вентилації та кондиціонування повітря / Т. Т. Макаревич, А. С. Гавриляк, Т. О. Петрушка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 627 : Теорія і практика будівництва. – С. 142–145. – Бібліографія: 8 назв.