Система оптимізації маршрутів туризму на основі модифікації генетичного та мурашиного алгоритмів

Abstract

Запропоновано використовувати модифіковані оператори ініціалізації та схрещування мурашиного та генетичного алгоритмів для розв’язування транспортної задачі у сфері туризму. На основі аналізу поведінки мурашиних колоній, а саме пошуку найкоротшого маршруту виділенням феромонів та функції схрещування двох рішень генетичного алгоритму, розроблено метод та алгоритм виконання таких операцій: пошук оптимального маршруту, розрахунок витрат ресурсів, пошук дистанції, час маршруту, запам’ятовування виконаних маршрутів. У роботі описано створену систему для мобільних телефонів під операційну систему IOS, що виконує всі перераховані вище операції. Проведено тестування мобільного додатка методом “спочатку тест”.
The article offers operators use a modified initialization and ant crossing and genetic algorithms to solve the transport problem in tourism. By analyzing the behavior of ant colonies, such as finding the shortest route through the provision of pheromone function and crossing two solutions genetic algorithm developed methods and algorithms such operations: search for the optimal route, costing resources, search distance, time, route, storing executed routes. In the present work description created system for mobile phones operating system IOS, which performs all above listed transactions. Testing mobile app by “At first test”.

Description

Keywords

мурашині колонії, генетичний алгоритм, туристичні маршрути, мобільний додаток, тестування, ant colony genetic algorithm, hiking trails, a mobile application testing

Citation

Система оптимізації маршрутів туризму на основі модифікації генетичного та мурашиного алгоритмів / В. В. Литвин, Д. І. Угрин, О. Д. Іллюк, С. В. Білоус, З. Л. Рибчак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 210–219.