Управління ринком праці в Україні як фактор суспільного розвитку

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто і охарактеризовано структуру механізму регулювання і проблеми, які наявні на сучасному ринку праці в Україні, проаналізовано і оцінено динаміку попиту та пропозиції робочої сили і зареєстрованого безробіття у 2010–2011 рр., подано практичні пропозиції щодо структурної перебудови чинного механізму регулювання ринку праці, визначено пріоритетні напрямки удосконалення діяльності бірж праці. In the article the structure of the regulation mechanism and the problems existing in present-day labour market in Ukraine are considered and described; the dynamics of labour force demand and supply and a registered unemployment in 2010-2011 are analyzed and evaluated; a number of practical proposals for restructuring the existing mechanism of the labour market regulation are offered; the priority trends of the ways of the labour exchange activities improvements are defined.

Description

Keywords

ринок праці, зайнятість, безробіття, біржа праці, інформаційне суспільство, labour market, employment, unemployment, labour exchange, information society

Citation

Бець М. Т. Управління ринком праці в Україні як фактор суспільного розвитку / М. Т. Бець, Ю. Р. Сокіл // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 398–407. – Бібліографія: 10 назв.