Аналіз законодавчого регулювання охорони природного довкілля

Abstract
This thesis contains information about the legislative regulation of environmental protection in Ukraine, about positive result of the work carried out by the state, but also on recommendations for further work to bring European trends and principles closer.
Description
Keywords
Citation
Барвінська Х. Аналіз законодавчого регулювання охорони природного довкілля / Христина Барвінська, Марина Ляшенко, Яна Гаван // Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 28 – 30 березня 2019 року, Львів. — Дрогобич : Посвіт, 2019. — С. 101–102. — (УПравління розвитком транспорних систем, безпекою та організацією руху).