Ментальні критерії класифікації позитивного права

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено результати теоретичного аналізу та порівняльної характеристики понять “менталітет”, “ментальність”, “правова ментальність”. Здійснено спробу визначення критеріїв, за якими необхідно класифікувати ментальність позитивного права держав, націй, народностей за допомогою таких категорій теорії та філософії права, як “система права”, “правова система” та “правова сім’я”. Приведены результаты теоретического анализа и сравнительной характеристики понятий менталитет, ментальность, правовая ментальность. Предпринята попытка определения критериев, по которым необходимо класифицировать ментальность позитивного права государств, наций, народностей с помощью таких категорий теории и философии права, как “система права”, “правовая система” и “правовая семья”. In the article made theoretical analysis and comparative characteristics of the concepts of mentality, legal mentality. An attempt was made of determining criteria by which classified the mentality of positive law of states, nations, nationalities using the following categories of theory and philosophy of law as “system of law,” “legal system” and “Family Law."

Description

Keywords

атрибут, властивість, менталітет, ментальність, правова ментальність, система права, правова система, правова сім’я, атрибут, свойство, менталитет, ментальность, правовая ментальность, система права, правовая система, правовая семья, attribute, property, mentality, legal mentality, legal system, system of law, Family Law

Citation

Баран А. В. Ментальні критерії класифікації позитивного права / А. В. Баран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 824. – С. 202–207. – Бібліографія: 16 назв.