Екологічний податок: конкурентна стратегія “зеленої” економіки України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено конкурентну стратегію “зеленого” зростання та розглянуто особливості використання екологічного податку як конкурентної стратегії “зеленої” економіки держави. Визначено принципи розрахунку екологічного податку для промислових підприємств відповідно до Податкового кодексу України та його переваги й недоліки в системі податкової політики держави. Охарактеризовано процес його розрахунку на рівні організації. The competitive strategy of “green” growth and the peculiarities of environmental taxes as a competitive strategy “green” economy were investigated. The principles of calculating ecological tax for industrial enterprises under the Tax Code of Ukraine and its strengths and weaknesses in tax policy were determined. The process of regulation at the level of the organization was characterized.

Description

Keywords

екологічний податок, конкурентна стратегія “зеленого” зростання, промислове підприємство, процес регулювання, environmental tax, competitive strategy “green” growth, industrial plant process control

Citation

Бублик М. І. Екологічний податок: конкурентна стратегія “зеленої” економіки України / М. І. Бублик, Т. О. Коропецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 408–415. – Бібліографія: 15 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By