Розкриття змісту поняття “інноваційний потенціал” та визначення його складових

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Виконано огляд сучасних наукових підходів щодо тлумачення поняття “інноваційний потенціал” та його складових. На основі виявленої проблеми відсутності єдності поглядів у розумінні цієї категорії запропоновано власне узагальнене визначення. Ураховуючи компонентність інноваційного потенціалу, виявлено його складові та розкрито їхній зміст. In the article the review of modern scientific approaches is conducted in relation to interpretation of concept “innovative potential” and his constituents. On the basis of the discovered problem of absence of unity of looks in understanding of this category determination is actually generalized. Taking into account of components of innovative potential, it is found out its constituents and their maintenance is exposed.

Description

Keywords

інноваційний потенціал, складові інноваційного, потенціалу, інноваційна діяльність, innovative potential, constituents of innovative potential, innovative activity

Citation

Дзюбіна А. В. Розкриття змісту поняття “інноваційний потенціал” та визначення його складових / А. В. Дзюбіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 72–77. – Бібліографія: 21 назва.