До вивчення впливу постійного електричного поля на сейсмічні хвилі

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет “Львівська політехніка”

Abstract

Проведено аналіз результатів експериментальних та теоретичних досліджень сейсмічних сигналів за дії зовнішнього постійного електричного поля. Зроблено висновок, що така дія може підвищувати якість сейсмічних даних та створює нові можливості вивчення природи геологічного розрізу. Рекомендується продовження електросейсмічних досліджень. Проведено анализ результатов экспериментальных и теоретических исследований сейсмических сигналов при воздействии внешнего постоянного электрического поля. Сделано вывод, что такое воздействие может повышать качество сейсморазведки и создает новые возможности изучения природы геологического разреза. Рекомендуется продолжение электросейсмических исследований. We review and analyse the avaiable theoretical and experimantal studies of seismic signals under the influence of an external electrostatic field. It is shown that these effects can improve the quality of seismic data, and thus create new possibilities to study the physics of geoloical media. Further directions of the electroseismic research are discussed.

Description

Keywords

сейсмічні хвилі, постійне електричне поле, електромагнітомеханіка пористих тіл, електросейсморозвідка, сейсмические волны, постоянное электрическое поле, электромагнитомеханика пористых тел, электросейсморазведка, seismic vawes, electrostatic field, electromagnetomechanics of porous bodies, electroseismic explorations

Citation

Лящук Д. Н. До вивчення впливу постійного електричного поля на сейсмічні хвилі / Д. Н. Лящук, В. Ф. Кондрат, С. Р. Твардовська // Геодинаміка.– 2011. – № 2 (11). – С. 175–177. – Бібліографія: с. 177.