Analysis of the most common damages in reinforced concrete structures: a review

Date

2022-03-03

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Залізобетонні конструкції сьогодні є одними із найпоширеніших як в новому будівництві, так і в наявних будівлях і спорудах. Вони часто зазнають різних негативних впливів навколишнього середовища, що знижує їхню надійність і довговічність. Оптимізація будівельних конструкцій передбачає продовження їх життєвого циклу, оцінку їх довговічності, надійності та залишкового терміну служби. Для цього необхідна достовірна оцінка наявних пошкоджень, що є наслідком негативного впливу навколишнього середовища. Дефекти і пошкодження у залізобетонних конструкціях є складним питанням, яке необхідно розглядати з урахуванням різних факторів. Пошкодження та дефекти слід оцінювати за різними критеріями, зокрема за ступенем деградації, типом, часом та причиною утворення тощо. У статті детально проаналізовано найпоширеніші пошкодження залізобетонних конструкцій на основі ретельного огляду літератури з цього питання. Також запропоновано класифікацію причин зниження несучої здатності залізобетонних конструкцій. Виділено основні аспекти, які необхідно враховувати під час оцінювання залишкового ресурсу залізобетонних конструкцій за різних видів пошкоджень і дефектів. У дослідженні додатково розглянуто механізми корозії та особливості змін напружено-деформованого стану залізобетонних елементів в умовах корозійного впливу. Вивчення залізобетонних конструкцій за наявності в них пошкоджень і дефектів різних типів можливе лише за умови розуміння їхньої поведінки і структурних особливостей. Подальше теоретичне й експериментальне дослідження проблеми дефектів у залізобетонних конструкціях у комплексі з польовими дослідженнями реальних об’єктів необхідне для розроблення достовірних методів оцінювання їхньої залишкової несучої здатності.
Reinforced concrete structures are often subjected to various negative environmental influences, reducing their reliability and durability. Main engineering tasks include extension of their life cycle, assessment of durability, reliability and residual service life. This requires reliable assessment of existing damages due to negative environmental impacts. Deterioration of RC structures is complex issue, which should be considered with the account of various factors. Damages and defects should be assessed, according to different criteria: degradation degree, type, time and cause of formation, etc. Article provides detailed analysis of the most common damages in RC structures on the basis of thorough literature review of this issue. Also, the classification of reasons for decrease of bearing capacity is proposed. Additionally, are discussed corrosion mechanisms and specifics of stress-strain state in corroded RC structures.

Description

Keywords

залізобетонні конструкції, пошкодження, довговічність, залишкова несуча здатність, корозія, RC structures, damages, durability, residual load-bearing capacity, corrosion

Citation

Blikharskyy Y. Analysis of the most common damages in reinforced concrete structures: a review / Yaroslav Blikharskyy, Nadiia Kopiika // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 4. — No 1. — P. 35–42.